Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova i robe: Opremanje-Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

Priprema otvorenog postupka javne nabave: Opremanje-Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

KLASA: 960-03/19-01/26
URBROJ: 2138/01-02-19-7
Korčula,  21. studenog 2019.

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN) te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje ponovni

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO
SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
RADOVA I ROBE:
Opremanje-Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis
(predmet nabave  je podijeljen po grupama)

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova odnosno robe velike vrijednosti – Opremanje-rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis u Korčuli.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi
Troškovnik Grupa 1 – OPREMA
Troškovnik Grupa 2 – GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Troškovnik Grupa 4 – MULTIMEDIJA
Troškovnik Grupa 5 – ELEKTROINSTALACIJE, RASVJETA I OSTALO

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU