Poziv udrugama civilnog društva u kulturi

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport DNŽ u cilju podizanja, unapređenja i razmjene kulturnih događanja u DNŽ radi na uspostavljanju Registra ustanova u kulturi, kulturnih institucija, udruga civilnog društva i kulturi i istaknutih pojedinaca - kulturnih radnika.

Stoga Jedinstveni upravni odjel Grada Korčule, referentica za društvene djelatnosti , poziva predstavnike svih udruga civilnog društva u kulturi koje djeluju na području Grada Korčule da najkasnije do 25. ožujka 2010. godine dostave sljedeće podatke o udrugama:

  • točan naziv udruge
  • adresu
  • ime i prezime kontakt osobe
  • brojeve telefona i faksa
  • mail adresu

Nadalje potrebno je posebno navesti osobe koje su najaktivniji i najistaknutiji članovi udruge.

Gornji podaci bit će korišteni da se oformi kulturna mreža (Cultural net) Županije s ciljem da se pomogne u kvalitetnijem financiranju i ostvarenju kulturnih programa na našem čitavom području.

Kontakt osoba u Gradu Korčuli:
Željka Marunović, dipl.iur., tel: 711 184, faks: 711 706, e-mail: [email protected]