Poziv za članove biračkih odbora

Pozivaju se zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima povodom izbora članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora da se prijave u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule.

KLASA: 013-03/19-01/08
URBROJ: 2138/01-02-19-10
Korčula, 25. rujna 2019.

O G L A S

Pozivaju se zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima povodom izbora članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora koji se održavaju dana 27. listopada 2019. godine, da se prijave u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule osobno ili na telefon 711-143 ili 711-184 ili 711-150, najkasnije do 14. listopada 2019. godine do 15:00 sati, poglavito za predsjednike i potpredsjednike biračkog odbora, koji ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

Za rad u biračkim odborima prima se naknada.

Ukoliko političke stranke do određenog roka, shodno čl. 38. Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora (Sl. gl. GK 7/14), a to je do 14. listopada do 24:00 sata, ne predlože članove (koji mogu biti članovi političkih stranaka – osim predsjednika i potpredsjednika), isto će učiniti Izborno povjerenstvo između zainteresiranih osoba, poglavito za predsjednike i potpredsjednike biračkih odbora.

Izabrani kandidati će se posebno obavijestiti dok se neizabrani kandidati neće posebno obavještavati.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Željko Dadić, dipl.