Poziv za javni uvid i raspravu za šumovlasnike

Pozivaju se vlasnici šuma za G.J. "Smokvica-Pupnat" da mogu obaviti uvid u izrađeni prijedlog, te da učestvuju u javnoj raspravi o Programu gospodarenja za privatne šume.

Program gospodarenja za G.J. „Smokvica-Pupnat“ obuhvaća katastarske općine: Čara, Pupnat, Račišće i Smokvica.

  • Javni uvid se može obaviti u prostorijama Grada Korčule i prostorijama Općine Smokvica, radnim danom od 19.03. do 19.04. 2021. u vremenu od 09 do 12 sati
  • Javna rasprava će se održati u mjestu Čara u Domu kulture, dana 19.04.2021. u 14 sati

 

 

Komentiraj