Poziv za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 10. lipnja (četvrtak) 2021. godine u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici.

KLASA: 021-05/21-02/04
URBROJ: 2138/01-03/1-21-1
Korčula, 31. svibnja 2021.

Na temelju članka 87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) te članaka 4. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), kao ovlaštena osoba sazivam

konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule,
za dan 10. lipnja 2021. godine, u 11.00 sati.

Konstituirajuća sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

Za konstituirajuću sjednicu utvrđuje se sljedeći

d n e v n i  r e d:

– Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatnog odbora
2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
– Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća
– Svečana prisega članova Gradskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća
5. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
6. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik
7. Izbor Odbora za proračun i financije
8. Izbor Odbora za javna priznanja
9. Izbor Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule.

v.d. PROČELNIK
Srđan Mrše, dipl. iur

  • Poziv možete pročitati ovdje.