Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Građevinski radovi na održavanju Ulice 62, Ulice 94 i Ulice 99 u Korčuli Ev. br. nabave: JN/MV-15/2019

Priprema otvorenog postupka javne nabave radova: Građevinski radovi na održavanju Ulice 62, Ulice 94 i Ulice 99 u Korčuli

KLASA: 960-03/19-01/15
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula,  10. lipnja 2019.

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN) te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:
Građevinski radovi na održavanju Ulice 62, Ulice 94 i Ulice 99 u Korčuli Ev. br. nabave: JN/MV-15/2019

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti – Građevinski radovi na održavanju Ulice 62, Ulice 94 i Ulice 99 u Korčuli.

Tekst poziva u cijelosti možete pročitati ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi
Troškovik
Projektna dokumentacija
Tehnička dokumentacija

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
Srđan Mrše, dipl. iur., voditelj