Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave – Uređenje prometnice unutar „GZ Lokva“ – 2. faza

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da do 2. prosinca 2021. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i/ili prijedloge.

KLASA: 960-03/21-01/30
URBROJ: 2138/01-02-21-3
Korčula, 24. studenog 2021.

Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17 i 75/20; dalje u tekstu: Pravilnik), Grad Korčula, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:
Uređenje prometnice unutar „GZ Lokva“ – 2. faza

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti – Uređenje prometnice unutar „GZ Lokva“ – 2. faza.

Tekst Poziva u cijelosti i obrazac za sudjelovanje možete pronaći ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi
Troškovnik
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3