Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

KLASA: 110-01/23-01/03
URBROJ: 2117-9-03/1-23-1
Korčula, 29. prosinca 2023.

Na temelju članka 26. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10, 6/10, 2/13 i 18/20), gradonačelnica Grada Korčule dana 29. prosinca 2023. godine donijela je

P R A V I L N I K
o dopuni Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

Tekst dopune Pravilnika pogledajte na poveznici.