Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Grada Korčule_2012

Na temelju članka 21. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10 i 77/11), članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka  65.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 3. travnja 2012. godine donijelo

P R A V I L N I K
o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Grada Korčule

  • Kompletan tekst Pravilnika možete pogledati ovdje (.pdf)