Preko 6 mil. kuna za rekonstrukciju Doma kulture u Čari

Dotrajala i oronula zgrada Doma kulture bit će do kraja iduće godine potpuno obnovljena i modernizirana. Grad Korčula i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije planiraju uložiti 6.250.000,00 kuna da Čara dobije suvremeni centar društvenog života u kojem će čarske udruge i građani moći organizirati svoje aktivnosti i manifestacije.

.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ovoj godini usvojilo je Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka i priobalja u 2013. godine, kojim su planirana i financijska sredstva za provedbu projekta “Rekonstrukcija Doma kulture u Čari”.

Grad Korčula je u listopadu 2011. godine nominirao ovaj projekt u sklopu realizacije “Projekta razvoja infrastrukture na otocima i priobalju”. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatilo je, a Europska investicijska banka odobrila sufinanciranje rekonstrukcije Doma kulture u Čari s ukupnom procijenjenom vrijednosti investicije u iznosu od 6.250.00,00 kn, u kojoj Ministarstvo i Grad sudjeluju u odnosu 80%:20%.

Programom usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka i priobalja u 2013 godini predviđeno je sudjelovanje Ministarstva u navedenom projektu u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kn, i to po 2.500.000,00 kn u 2013. i 2014. godini. Preostali dio potrebnih financijskih sredstava iz svojih izvora osigurat će Grad Korčula.

Isto tako Grad Korčula je ovlašten za provedbu postupaka javne nabave za realizaciju ovog projekta.

Predviđa se da bi građevinski radovi započeli već ovog ljeta  i trajali do konca iduće godine.