Prezentacija Koncepta zbrinjavanja otpadnih voda grada Korčule

Grad Korčula obavještava sve zainteresirane da će se u petak, 3. svibnja 2013. godine, u Gradskoj vijećnici u Korčuli s početkom u 19:00 sati održati prezentacija studije "Koncept zbrinjavanja otpadnih voda na području grada Korčule". Prezentaciju će održati Dr. Heribert Gisch, predsjednik Uprave EVS-a.

Temeljem Ugovora o inženjering i konzalting uslugama potpisanog između Grada Korčule i EVS-a, izrađen je elaborat pod nazivom “Koncept zbrinjavanja otpadnih voda na području grada Korčule”.

Elaborat sadrži prijedlog izgradnje i razvoja suvremenog sustava za zbrinjavanje otpadnih voda za područja Korčule i Lumbarde. Predložena rješenja u potpunosti zadovoljavaju standarde propisane Direktivom 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.  U studiji su obuhvaćeni su i analizirani troškovi gradnje i održavanje sustava, stručna procjena razmatranih varijanti te prijedlog provođenja projekta.

Ovaj dokument će poslužiti ka osnova za apliciranje prema Hrvatskim vodama za izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje dozvola za gradnju i povlačenje sredstava EU fondova.

Komentiraj