Prijedlog bodovne liste – natječaj za izvrsnost tijekom studiranja u akademskoj 2022./2023. godini

KLASA: 604-06/24-01/01
URBROJ: 2138/01-07/17-24-14
Korčula, 10. travnja 2024.

Upravni odjel za društvene djelatnosti na temelju članka 6. Pravilnika o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 3/18) u akademskoj 2022./2023. godini, donio je

PRIJEDLOG BODOVNE LISTE ZA AKADEMSKU 2022./2023. GODINU