Prijedlog lista reda prvenstva za dodjelu stipendija

Sukladno članku 35. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” br. 08/20), Povjerenstvo za izbor kandidata za dodjelu stipendija studentima Grada Korčule objavljuje prijedloge lista za dodjelu stipendija studentima.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor gradonačelniku Grada Korčule, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, u roku od osam dana od dana objave prijedloga lista reda prvenstva.

Nakon isteka roka za prigovor, odnosno donesenih odluka o eventualnim prigovorima, gradonačelnik Grada Korčule će donijeti odluku o dodjeli stipendija.