Prijedlog liste reda prvenstva – davanje stana u najam

Povjerenstvo za davanje stanova u najam na temelju članka 32. stavak 3. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 6/14), donijelo je Prijedlog liste reda prvenstva.

KLASA: 371-02/20-01/01
URBROJ: 2138/01-02-20-15
Korčula, 20. svibnja 2020.

Prijedlog liste reda prvenstva davanja stana u najam pogledajte ovdje.

Predsjednica Povjerenstva
Željka Marunović, dipl. iur.