Proračun Grada Korčule za 2017. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 49. stavka 1. točka 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donijelo
.
Proračun Grada Korčule za 2017. godinu.
.
.
Proračun Grada Korčule za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.