Proračun Grada Korčule za 2020. i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijelo

PRORAČUN GRADA KORČULE ZA 2020. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

Proračun možete preuzeti na poveznici.
Obrazloženje Proračuna možete preuzeti na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.