Proširenje bankarskih usluga za poslovne subjekte u poštanskim uredima

Hrvatska poštanska banka (HPB) i Hrvatska pošta (HP) uvode bankarske usluge za poslovne subjekte u poštanske urede Čara, Pupnat, Žrnovo i Račišće.

Od 01.04.2021. godine u poštanskim uredima: 20264 Račišće, Račišće 118; 20273 Čara, Čara 197; 20274 Pupnat, Pupnat 24 i 20275 Žrnovo, Žrnovo 164, službeno će se otvoriti “Banka u pošti” gdje poslovni korisnici mogu obavljati bankarske usluge Hrvatske poštanske banke.

Poslovni korisnici u pošti tako mogu otvoriti poslovni račun HPB-a, obaviti nacionalni platni promet u kunama, ugovoriti internetsko i mobilno bankarstvo, uplatiti depozit, te koristiti kartice i ostale bankarske proizvode i usluge.

Fizičkim osobama još je otprije na raspolaganju široki spektar financijskih i bankarskih usluga određenih izdavatelja poput HEP-a, Croatia osiguranja, Posmrtne pripomoći (bez naknade za uslugu platnog prometa), zamjena stranih valuta u kune, korištenje uputnice za brzi prijenos gotovog novca u unutarnjem i međunarodnom prometu, otvaranje tekućeg računa u HPB-u (mirovine dostupne prvog u mjesecu), ugovaranje oročenja, dječje štednje te mogućnost podnošenja zahtjeva za kreditne karticu HPB-a i Dinersa.

Povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u Hrvatskoj stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje što donosi značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva.

Komentiraj