Provjerite gdje pratiti kvalitetu zraka u gradu Korčuli

Postavljanje senzora kvalitete zraka, uz Grad Korčulu sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša.

U svrhu kontinuiranog praćenja kvalitete zraka na području Grada Korčule postavljena su dva uređaja za mjerenje kvalitete zraka na dvije lokacije: Ulica Ante Starčevića (u blizini škole) i Ulica 45 (Novi puti).

Riječ je o postaji za mjerenje kvalitete zraka Aerys X.

Model Aerys X kombinira mjerenje lebdećih čestica (Aerys P) i plinovitih zagađivača (Aerys G), te time omogućuje mjerenje najšireg spektra potencijalnih zagađivača zraka. Također, s podacima o vremenu poput temperature, tlaka i vlage u zraku, kao i brzinom i smjerom vjetra, Aerys X nudi najopsežniju sliku kvalitete zraka u našoj zajednici.

Cilj je da građani imaju uvid u podatke te da se poveća svijest o kvaliteti zraka koji udišemo, tako su senzori opremljeni NFC tagom i QR kodom koji omogućuju prolaznicima skeniranje pametnim telefonom i pristup trenutnim senzorskim podacima.

Podatke o kvaliteti zraka na području grada Korčule možete pogledati na sljedećim poveznicama:
• Ulica Ante Starčevića (u blizini škole)
https://solos.include.eu/public/air-quality/AA092200004
Ulica 45 (Novi puti)
https://solos.include.eu/public/air-quality/AA092200003

Postavljanje senzora kvalitete zraka, uz Grad Korčulu sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša u iznosu od 7.007,76 EUR (52.800,00 kn), što čini 48% ukupnih troškova projekta.