R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KORČULE Broj: 1/2014 Korčula, 17. prosinca 2014. Na temelju članka 23. st. 1. toč. 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, (Narodne novine broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14) ) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule, …

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA KORČULE

Broj: 1/2014

Korčula, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 23. st. 1. toč. 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, (Narodne novine broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14) ) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule, donosi

R J E Š E N J E

O  ODREĐIVANJU  BIRAČKIH  MJESTA

1. Biračko mjesto broj 1 u zgradi Centra za kulturu u Korčuli, a koje obuhvaća birače s prebivalištem u Korčuli i to u sljedećim ulicama:

Arsenal, Bernarda Bernardi, Biline, Biskupa Luke Tolentića, Biskupije, Cvjetno naselje, Dinka Sarnečića Nedana, Dobrotvornosti, Don Jakova Salečića, Don Luke Depola, Don Pavla Poše, dr. Dinka Miroševića, dr. Vinka Foretića, Foša, Giunio, Hrvatske bratske zajednice, Ismaelli, Jakova Baničevića, Kalafata, Kanona A. Rozanovića, Kaporova, Knežev prolaz, Kovački prolaz, Korčulanskog statuta 1214, Korčulanskih bratovština, Marka Andrijića, Maksimilijana Vanke, Marinka Gjivoja, Most kraljice, Obala korčulanskih brodograditelja, Obala Vinka Paletina, Obala dr. Franja Tuđmana, Opata Don Iva Matijace, Pelavin mir, Plokata 19. travnja 1921., Pod Fortecom, Pomenića, Pred Sv. Petrom, Prolaz Boschi, Put Sv. Luke, Put Sv. Nikole, Prolaz tri sulara, Punta Jurana, Rafa Arnerija, Rampada, Stari grad, Strećica, Sv. Barbare, Sv. Roka, Šetalište Petra Kanavelića, Španić, Trg Antuna i Stjepana Radića, Trg korčulanskih klesara i kipara, Trg Kralja Tomislava, Trg Petra Šegedina, Trg O. Anđela Miškova, Trg Pomirenja, Trg Svih Svetih, Trg Sv. Marka, Trg Sv. Justine, ul. Od teatra, ul. 22. lipnja 1941., ul. 41., ul. 45., ul. 52., Žitnica, Ante Starčevića, Autobusni kolodvor, Betlem, Iva Lozice, Korčulanskih domobrana, Trpimira Ivančevića, Vrnička, Šetalište Frana Kršinića,

2. Biračko mjesto broj 2 u Srednjoj školi Petra Šegedina Korčula  – zgrada Sv. Anton, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

u Korčuli i to u sljedećim ulicama:

Dominče, dr. Lovre Bosnića, Dubrovačka cesta, Lumbarajska cesta, otok Badija, otok Sestrice, otok Vrnik, Put Sv. Antuna, Soline, Šetalište hrvatskih mornara, ul. 36., ul. 53., ul. 54., ul. 56., ul. 57., ul. 58., ul. 61., ul. 62., ul. 63., ul. 65., ul. 66., ul. 67., ul. 68., ul. 69., ul. 72., ul. 73., ul. 84., ul. 85., ul. 86., ul. 87., ul. 88., ul. 89., ul. 90., ul. 91., ul. 92., ul. 93., ul. 94., ul. 95., ul. 96., ul. 97., ul. 98., ul. 99., ul. 100., ul. 102., ul. 103., Zagradac, Put od luke, Šetalište Tina Ujevića

u naselju Žrnovo i to od kućnog broja 1061 do 1350.

3. Biračko mjesto broj 3 u zgradi Osnovne škole u Žrnovu, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

– u naselju Žrnovo to od kućnog broja 1 do 1060 i kućni broj 1400

4. Biračko mjesto broj 4 u Domu kulture u Pupnatu, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

– u naselju Pupnat

– u Knežama

5. Biračko mjesto broj 5  u zgradi Osnovne škole u Čari, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

u naselju Čara i to od kućnog broja 1 pa dalje

6. Biračko mjesto broj 6 u Hotelu „Mediteran“ u Račišću, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

– u naselju Račišće i to od kućnog broja 1 pa dalje,

Predsjednica:

Marija Skokandić