Radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

U četvrtak 25. listopada 2021. godine, od 10:00 do 14:30 h, u Gradskoj vijećnici Grada Korčule, održat će se četvrta dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule (PU 6016).

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn.

Ovo je ujedno četvrta od ukupno šest planiranih dioničkih radionica u procesu izrade Plana upravljanja za područje otoka Korčule, koja će obuhvatiti sljedeća zaštićena područja i područja ekološke mreže:

 • HR2001367 I dio Korčule
 • HR3000155 Uvala Orlanduša
 • HR3000156 Pavja luka
 • HR3000154 Pupnatska luka
 • HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić
 • HR2001420 Otoci Badija, Planjak, Kamenjak, Bisače, Gojak, M. Sestrica, Majsan, M. i V. Stupa, Lučnjak te hrid Baretica
 • HR4000007 Badija i otoci oko Korčule
 • Posebni rezervat šumske vegetacije Kočje
 • Značajni krajobraz Badija
 • Park-šuma Hober
 • Spomenik parkovne arhitekture Drvored čempresa na otoku Korčuli – skupina stabala
 • Spomenik parkovne arhitekture Čara čempres – pojedinačno stablo
 • Spomenik prirode – rijetki primjerak drveća Hrast u Žrnovu

Ciljevi radionice su:

 • Prezentacija rezultata dosadašnjih radionica
 • Prezentacija i dorada prijedloga vizije
 • Prezentacija tema i ciljeva
 • Izrada prijedloga aktivnosti, s prioritetima i provoditeljima