Raspored odvoza otpada

Zelenu kantu za miješani otpad potrebno je na dan odvoza u ranim jutarnjim satima (prije 6h ili kasno navečer) iznijeti na javnu površinu ispred kuće.

Ovaj raspored odnosi se na korisnike koji su preuzeli zelenu kantu za miješani otpad koju je potrebno na dan odvoza u ranim jutarnjim satima (prije 6h ili kasno navečer) iznijeti na javnu površinu ispred kuće.

Unaprijed se ispričavamo za moguće propuste kojih će sigurno biti te molimo za strpljenje u implementaciji ovog novog sustava, kako za korisnike tako i za pružatelja javne usluge.

KTD Hober