Regulacija autotaksi prijevoza

Obavještavamo Vas o stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Zakon je objavljen u "Narodnim novinama" broj 91/2010 od 23. srpnja 2010., a stupio je na snagu 31. srpnja 2010. godine (osim odredbe članka 12. koji stupa na snagu 1. prosinca 2011.)

 

Navedenim Zakonom se, između ostalog, dopunjuju odredbe važećeg članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09., koje se odnose na autotaksi prijevoz.

Naime, člankom 6. novele spomenutog Zakona ovlašćuje se jedinica lokalne samouprave da propisom kojim uređuje obavljanje autotaksi prijevoza na svom području utvrdi cijenu autotaksi prijevoza, a (ukoliko tako odluči) može utvrditi i mjerila na temelju kojih će odrediti broj autotaksi prijevoznika i/ili vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
Nadalje,  istim člankom određeno je da nadzor nad provedbom takvog propisa jedinice lokalne samopuprave obavljaju, uz inspektore Inspekcije cestovnoh prometa i cesta i Državnog inspektorata, komunalni redari dotične jedinice lokalne samopuprave, s ovlastima koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Skrećemo pozornost i na ostale odredbe najnovije zakonske novele koje su značajne za postupanje ureda državne uprave u županijama, a osobito na:

  • članak 11. (dostava podataka za registar prijevoznika),
  • članak 13. ( izdavanje licencija za obavljanje agencijeke djelatnosti)
  • članak 21. (prolongiranje roka polaganja posebnog dijela ispita o stručnoj osposobljenosti te oslobađanje obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje autotaksi prijevoza za osobe koje do 31. srpnja 2010. godine imaju najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju autotaksi prijevoza).