Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

KLASA: 007-03/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-3
Korčula, 19. travnja 2022.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 7. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), a u svezi s člankom 38. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

  1. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula, kao predstavnike Grada Korčule – osnivača, imenuju se:
    – VINKA LOZICA
    – GORANA DEPOLO
    – IVANA PAČIĆ UNKOVIĆ.

Tekst Rješenja pogledajte na poveznici.