Sanacija područja onečišćenih morskim otpadom

Višednevno jugo ovog, ali i prethodnog mjeseca, posebice u razdoblju od 14-17. prosinca, nanijelo je veće količine otpada u našim lučicama i uvalama na južnoj strani otoka. Već duži niz godina borimo se s ekološkim problemom izazvanim velikim količinama smeća i plutajućeg otpada koje velikom većinom potječe iz Albanije. Većinu otpada čini plastika, izuzetno štetna i opasna s obzirom da je teško razgradiva i kao takva ostaje u moru stotinama godina. Sav otpad direktno utječe i na biljni i životinjski morski svijet pa nije rijetko da riba, koja završava na našim tanjurima, bude pune plastike.

Slijedom navedenog, zamjenik župana Joško Cebalo, uputio je poziv za prijavu količina i strukture otpada te predviđene troškove sanacije svim obalnim jedinicama lokalne samouprave pa tako i Gradu Korčuli. Dubrovačko – neretvanska županija financirati će nastale troškove sanacije onečišćenih područja.

Nakon obavljene analize nanesenog otpada, navodimo slijedeće:
– Na području Grada Korčule otpad je nanesen na više lokacija. Riječ je o uvalama na južnoj strani otoka Korčule u naseljima Žrnovo, Pupnat i Čara, o otočićima korčulanskog arhipelaga te o lučicama i plažama u samom centru grada.
– Ukupno se radi o količini od cca 100 motpada, od čega 50% ukupnog otpada čini plastični otpad.

Trošak sanacije procijenjen je na 70.000 kuna.

Pozivamo i naše sugrađane na odgovorno ponašanje prema moru i morskim životinjama kako ne bi svjedočili onečišćenjima uzrokovanim ovakvim ili većim količinama otpada.