Skraćeni zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana dana 10. lipnja (četvrtak) 2021. godine, s početkom u 11.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Sjednica je tonski snimana.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule, kao ovlaštena osoba, sazvao je (1.) konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule (saziv 2021.-2025.), s utvrđenim dnevnim redom koji glasi:

D n e v n i  r e d

 • Utvrđivanje kvoruma
 1. Izbor Mandatnog odbora
 2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
 • Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika
 • Svečana prisega članova Gradskog vijeća
 1. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
 2. Izbor predsjednika Gradskog vijeća
 3. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
 4. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik
 5. Izbor Odbora za proračun i financije
 6. Izbor Odbora za javna priznanja
 7. Izbor Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule

Konstituirajuća sjednica je započela intoniranjem himne Republike Hrvatske te odavanjem počasti, minutom šutnje, svima koji su dali svoje živote za slobodu Republike Hrvatske.

Srđan Mrše, kao ovlaštena osoba da predsjeda sjednicom do utvrđivanja člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća, nakon intoniranja državne himne i odavanja počasti, otvorio je sjednicu uz prigodni pozdrav svim nazočnim izabranim članovima Gradskog vijeća, gradonačelnici Niki Silić Maroević, ostalim nazočnim i slušateljima Radio Korčule te je objavio utvrđeni dnevni red.

– Utvrđivanje kvoruma

Pojedinačnom prozivkom izabranih članova Gradskog vijeća, prema objavljenim konačnim rezultatima Gradskog izbornog povjerenstva o izborima članova Gradskog vijeća Grada Korčule, i izvršenim zamjenama, utvrđeno je da su na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća, koje ukupno broji 13 vijećnika, nazočili sljedeći izabrani članovi Gradskog vijeća: Andrija Fabris, Ivan Šale, Darko Tarle, Marko Skokandić, Ante Tvrdeić, Marin Laus, Ante Milat (zamjena gradonačelnici kojoj mandat vijećnice miruje po sili zakona), Marija Šegedin, Stojan Marelić, Ivana Filippi, Tonči Žuvela, Silvano Kapor i Vinka Lozica, čime je utvrđen kvorum za daljnji rad i donošenje pravovaljanih odluka.

 • Skraćeni zapisnik sa 1. konstituirajuće Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.
 • Zvučni zapis sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.