Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 14. travnja (četvrtak) 2016. godine, s početkom u 18.35 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Joško Cebalo – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Marko Skokandić – zamjenik gradonačelnika (dio sjednice), Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika. Od početka nije nazočio vijećnik Zoran Čumbelić.

Skraćeni zapisnik sjednice možete pogledati OVDJE.