Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2006)

Sjednica je održana 20. prosinca 2006. godine (srijeda), s početkom u 17.10 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Utvrđen je kvorum od 13 vijećnika. Sjednici nisu nazočni sljedeći vijećnici: Tina Andrijić (podnijela ostavku) i Sretan Tvrdeić.

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Marko Skokandić (od 17.30 sati) i Dušan Kalogjera – zamjenici gradonačelnika, Tajana Grbin i Darko  Bakarić  – članovi GP, Srđan Mrše – tajnik Grada, Marica Kosović – pročelnica JUO, Mladen Marelić predsjednik GO SDP-a Korčula i vijećnik Žup. skupštine  te predstavnici tiska.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

AKTUALNI SAT

Lovre Botica izvještava da su započeli radovi na dionici vodovoda od Račišća do Babine. Radi se o projektu vrijednom oko 20.000.000,00 kn, a oko 37.000.000,00 kn stajat će projekt ceste koja će u najvećoj mjeri pratiti tu vodovodnu trasu. Moli Gradonačelnika da upozna širu javnost s tim projektom te postavlja pitanje  da li su sredstva, što se tiče izrade projektne dokumentacije za tu cestu, osigurana u Žup. Proračunu.

Gradonačelnik potvrđuje da je započela realizacija izgradnje jedne faze NPKL-a koja obuhvaća dionicu vodovoda od Račišća do Babine. Grad je mišljenja da se na toj trasi, ili bar većem njenom dijelu,  može napraviti i cesta Račišće-Babina, pa je poduzeo i određene inicijative u tom pravcu. Na tu temu je bio održan i sastanak sa svim onima koji bi participirali u tom projektu. Načelno je postignut dogovor da se radi o ideji vrijednoj razgovora. U daljnjoj razradi iste došlo se do spoznaje da cesta koja je planirana gradilišno ne može u budućnosti biti prometnica županijskog ili, kako je želja zainteresiranih, državnog karaktera,  iz razloga što nemaju jednake elemente. Stoga se sa ŽUC-om postigao dogovor da isti za iduću godinu planira izradu tehničke dokumentacije. Postoji i problem što se ta cesta  ne nalazi niti u županijskim, a niti u gradskim prostornim planovima, i stoga će prilikom izrade Izmjena i dopuna prostornih planova biti potrebno tu opciju ucrtati. Grad Korčula će i dalje poduzimati sve potrebne radnje kako bi taj projekt ušao u jedno srednjoročno plansko razdoblje s mogućnošću početka realizacije negdje u razdoblju između 3-4 godine.

Lovre Botica izražava zadovoljstvo odgovorom Gradonačelnika i ističe da je to na tragu i onoga o čemu su u Račišću razgovarali i s ministrom Kalmetom i državnim tajnikom Bačićem.

Josip Podbevšek postavlja pitanje da li se planira izgradnja zaobilaznice koja je već ranije bila u planu od Strećice do početka Vrbovice, a koja bi omogućila daleko bržu komunikaciju za Kneže i Račišće. Nadalje, predlaže da se za mještane Medvinjaka napravi autobusna čekaonica.

Gradonačelnik podsjeća da je i na prošloj sjednici GV govorio o tome da cesta za Račišće spada u jedan od temeljnih projekata u komunalnoj domeni. Od ŽUC-a su dobili obećanje da će rekonstrukcija jednog dijela te ceste i to kroz Medvinjaku, započeti početkom iduće godine i biti završena do početka turističke sezone. Planirani su radovi i na samom ulazu u Račišće. Grad je ŽUC-u uputio prijedlog da se uvrsti u program izrada nove studije kompletne ceste od Korčule do Račišća.  O ovome će se još razgovarati prilikom javne rasprave  o prostornim planovima.

Tino Andrijić predlaže GP i Predsjedniku GV da odmah nakon blagdana nastave s analizom i traženjem način za unaprjeđenje odluke o uređenju prometa u Korčuli kako bi ove godine još spremnije i bolje dočekali turističku sezonu. Postavlja pitanje što je s izgradnjom parkirališnog prostora koji je bio predviđen na lokaciji Potok u Korčuli. Na to svoje pitanje traži opširan pisani odgovor, u zakonskom roku.

Jakov Belić postavlja pitanje Gradonačelniku, da li će do početka sljedeće turističke sezone biti uređena cesta u Vrbovici.

Gradonačelnik odgovara da je taj dio ceste u planu za realizaciju. Trenutno ne može  reći kada će to točno biti, ali je realno očekivat da će to biti do početka turističke sezone.

Vicko Ivančević ukazuje na problem vezan za prilaz Osnovnoj i Srednjoj školi u gradu. Podsjeća da je o tome problemu govorio i na prošloj sjednici GV. Na neograđeni dio nogostupa parkiraju se vozila, a gužvu stvaraju i roditelji koji nepropisno zaustavljaju svoja vozila na tom dijelu dok čekaju djecu nakon završetka nastave.  Predlaže da se neograđeni dio nogostupa ogradi te da se pokuša riješiti problem nedostatka parkirališta, moguće proširenjem parkiralište koje se sada radi iza Srednje škole Korčule, ili na Potoku.

Gradonačelnik iznosi da je o ovom problemu razgovarao s predstavnicima škola. Na GP se dogovorilo postavljanje ograde na onom dijelu gdje nedostaje, međutim tu su suočeni s problemom što će na taj način stanarima koji stanuju na drugom dijelu ulice, biti onemogućen pristup jedinom nogostupu kojega imaju. Podsjeća da je zaustavljanje vozila na tom dijelu ceste potpuno nezakonito, na što su skrenuli pozornost Policiji.  Treba prije svega voditi računa o sigurnosti djece. Podsjeća da se djeca mogu dovoditi i na parkiralište pokraj NPKL Vodovoda koje je u neposrednoj blizini škola. Odgovarajući na pitanje vezano za izgradnju parkirališta i opskrbnog centra na Potoku iznosi kako najvjerojatnije više ne stoji opcija da će Kerum biti investitor tog projekta, ali će Grad u trenutku dobivanja građevinske dozvole inzistirati, putem natječaja, na izboru novog investitora.

Vicko Ivančević, kao jednu od mogućnosti onemogućavanja parkiranja vozila na nogostupu pokraj škole, predlaže stupiće, koji ne bi predstavljali problem okolnim stanarima. Treba naći načina i kako spriječiti da se brzo vozi na tom dijelu, bilo prometnim znakovima, ležećim policajcima, i sl.

Gradonačelnik iznosi da su se razmatrale razne opcije, ali se ipak ostalo pri mišljenju da je ograda bolje rješenje jer fizički onemogućava pristup djeci na kolnik. Spomenuti prometni znakovi postoje, a Grad je predložio Policiji da pojača ophodnju u vremenu kada je pojačan promet vozila i pješaka na tom dijelu.

Aljoša Milat je mišljenja da bi se svi izneseni problemi riješili kada bi škole otvoriti nove ulaz sa strane od ulice Pelavin mir. Predlaže da Grad ovo njegovo mišljenje iznese kao prijedlog školama.

Gradonačelnik ističe da je prilaz školama kompleksno pitanje koje zahtijeva širu analizu ukupnog stanja prostora oko škole, i na njegovom rješavanju se treba raditi.

Ivan Farac se slaže s prijedlogom gosp. Andrijića da se odmah nakon praznika krene s analizom i traženjem boljih rješenja unaprjeđenja odluke o uređenju prometa u Korčuli.Ovu sezonu mnoge stvari nisu funkcionirale na način kako je to bilo zamišljeno. Ukazuje na činjenicu da je spomenuta Odluka GV na snazi ali se i sada, u zimskom razdoblju,  ne poštuje, pa stoga predlaže da se taj problem postavi kao točka dnevnog reda sljedeće sjednice GV.

Gradonačelnik smatra da sada, u zimskom razdoblju, vlada veći nered što se tiče prometa u gradu, nego što je to bio slučaj u ljetnim mjesecima, a isti uzrokuju sami građani, nepoštivanjem prometnih znakova.

Marinko Pažin postavlja pitanje da li će HC ispoštovati dogovor i premostiti stari postojeći put na Humcu prema crkvi, a koji je prekinut izgradnjom zaobilaznice Žrnova. Podsjeća da niti križ koji se prije nalazio na tom području nije vraćen na mjesto.

Gradonačelnik ističe kako Grad smatra da će projekt zaobilaznice Žrnova biti završen tek onda kada budu izvršeni svi dogovoreni radovi, neovisno o tome da li su bili u tehničkoj dokumentaciji ili ne. Podsjeća da, osim onoga što je naveo gosp. Pažin, nije riješeno niti pitanje asfaltiranja kroz Žrnovo. Grad će ustrajati i inzistirati na tome da se navedeni projekt dovrši do kraja.

Josip Podbevšek podsjeća da je Općina Orebić dala izraditi projektnu dokumentaciju za novo trajektno pristanište u Orebiću. S obzirom da je to vrlo usko povezano s našim trajektnom pristaništem, postavlja pitanje da li Grad nešto radi po pitanju eventualno nove lokacije za trajektno pristanište u Korčuli.

Gradonačelnik odgovara da je trajektno pristanište jedno od ključnih komunalnih infrastrukturnih i prometnih objekata na našem području. Koliko je njemu poznato, u Orebiću neće doći do rekonstrukcije postojećeg pristaništa, već se ide na izgradnju novog i to na području Perne. Grad Korčula u svojim Prostornim planovima nije donijelo konačno rješenje vezano za lokaciju pristaništa. Nada se da će Lučka uprava u Korčuli vrlo brzo profunkcionirati i jedan od njezinih prvih zadataka bit će raspisivanje studije oko izbora nove lokacije trajektnog pristaništa. Smatra da će se o svemu ovome moći više govoriti potkraj iduće godine, ako spomenuta studija bude pred realizacijom.

Josip Podbevšek smatra da se radi o životnom pitanju grada na kojem treba puno brže raditi. Treba iskoristiti sve moguće utjecaje kako bi se napravilo trajektno pristanište na mjestu gdje će protok vozila biti nesmetan.

Tino Andrijić smatra neprihvatljivim da se u proteklih osam mjeseci, koliko je prošlo otkad je vandalskim činom srušen top na Rampadi, nije izradilo novo drveno postolje za isti. Smatra da ti topovi osim povijesne imaju i jednu veoma važnu simboliku u sebi. Naime, pokazuju u kakvim je teškim vremenima narod na ovim prostorima živio u proteklim stoljećima te dokazuju da smo mogli  i da ćemo i u buduće moći, zadržati svoju slobodu.

Gradonačelnik odgovara da će drveno postolje izraditi učenici škole u okviru svoje praktične nastave. Vjeruje da će top biti postavljena na svoje mjesto prije nadolazeće turističke sezone.

Lovre Botica postavlja pitanje što je s Liburnom i prostorom ispred restorana, a također i s naplatnim parking prostorom na tom dijelu.

Gradonačelnik odgovarajući na pitanje o restoranu Liburna iznosi da su u tijeku dva sudska spora. Grad je službeno pokrenuo zahtjev za otkaz ugovora iz razloga što smatra da se zakupac prema prostoru ne odnosi pažnjom dobrog domaćina. Nada se da će se taj problem uskoro riješiti. Dosadašnji koncesionar parkirališta ispred restorana odustao je od koncesije. Raspisan je novi natječaj na koji su se javila dvojica zainteresiranih. GP je donijelo rješenje po tome pitanju, na koji je jedna od stranaka uložila žalbu. Nada se da će i to skoro biti riješeno. Iznosi da će GV o cijelom postupku, kada se okonča, biti izviješteno.

Aljoša Milat, kao predsjednik Mandatnog odbora, izvještava vijećnike o prestanku vijećničkog mandata u Gradskom vijeću Grada Korčule, gđici Tini Andrijić, temeljem pisane ostavke, dana 30. listopada 2006. godine. Sukladno čl. 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  pravo zamjene ima prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, kad se radi o nezavisnoj listi, pa je tako Ante Jurišić, kao četvrti na Neovisnoj gradskoj listi (Čempres) stekao pravo obnašanja vijećničke dužnosti u Gradskom vijeću Grada Korčule, kao njen zamjenik, i postao vijećnikom u Gradskom vijeću.

Nitko od nazočnih nije imao primjedbu na gore izneseno izvješće Mandatnog odbora.

Ante Jurišić polaže vijećničku prisegu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Tonči Anzulović kao predsjednik Odbora za statut i poslovnik iznosi da je predloženi dnevni red u skladu sa Statutom i Poslovnikom te da u sadržaju predloženih materijala nema zapreka za raspravu po istim i donošenje predloženih akata. Ističe da se u raspravi postavilo pitanje da li točka 3 može biti na dnevnom redu ili ne, i Odbor je po tom pitanju zaključio da će se o tome odlučiti na GV. Odbor neće ulaziti u pravnu regulativu oko toga.

Predsjednik Vijeća pojašnjava da je Godišnji obračun Proračuna za 2005. godinu jedan od onih akata koji, po Poslovniku, ne mogu doći na dnevni red prije tri mjeseca, ako GV drugačije ne odluči. S obzirom Godišnji obračun nije prihvaćen na prošloj sjednici, on osobno je predložio da se o istome ponovno raspravlja na ovoj te moli vijećnike da se o tome izjasne.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili da predložena 3. točka ostane u današnjem dnevnom redu.

Otvarajući raspravu o predloženom dnevnom redu, Predsjednik Vijeća podsjeća da je Mandatni odbor već podnio izvješće vezano za prvu predloženu točku te se ona ne ubraja kao 1.

Lovre Botica iznosi primjedbu da se radi o vrlo opsežnom dnevnom redu te smatra da bi se, zbog same kvalitete rasprave, o točkama 7. – 12. trebalo raspravljati, odnosno da su trebale biti na dnevnom redu,  prije same rasprave o usvajanju Proračuna. Podsjeća i na ranije uvedenu praksu, koja je nažalost ukinuta, da se o proračunu raspravlja kroz dva čitanja.

Predsjednik Vijeća smatra da će čitava tematika sadržana po pitanju programa, ujedno biti sadržana i u raspravi o proračunu. Ove godine se, po nalogu Revizije, posebno donose navedeni Programi.

Gradonačelnik ističe da se radi o formalnom postupku, naloženom od strane Revizije. Stavke navedene u Programima, nalaze se i u samom Proračunu.

Vicko Ivančević smatra da bi jednostavnije bilo preći preko svih  točaka, na način da se prvo raspravlja o Programima, a zatim o Proračunu.

Predsjednik Vijeća iznosi da je ovaj redoslijed utvrđen zakonom.  Zatim stavlja sljedeći dnevni red na glasovanje:

 1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Korčule za 2005. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2006. godinu
 4. Prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2007. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2007. godinu
 6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. g.
 7. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. g.
 8. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. g.
 9. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. g
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule u 2007. godini
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2007. godini
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama dužnosnicima Grada

Korčule

Dnevni red usvojen je s 13 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“.

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća usvojen je bez rasprave, s 12 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa..

2. TOČKA – Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Korčule za 2005. godinu

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Korčule za 2005. godinu, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen je bez rasprave, sa 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa.

3. TOČKA –    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2006. godinu

Franica Matić Šain, iznosi da Odbor za proračun i financije  prihvaća prijedlog predmetne Odluke te predlaže Vijeću njeno usvajanje.

Dušan Kalogjera, u ime predlagača, u uvodnom obrazloženju između ostalog podsjeća da je zbog neuravnoteženosti prihodovne i rashodovne strane Proračuna za 2006. godinu bilo nužno predložiti predmetnu Odluku, i na taj način doći do usklađenja obiju strana. U nastavku ukazuje na stavke prihoda i rashoda na kojima je došlo do izmjena (tonski snimak 1:12:00). Iznosi da je na osnovu iznesenih izmjena došlo do smanjenja Proračuna za 2006. godinu od planiranih prvotnih  20.990.300,00 kn na 18.576.000,00 kn.

Lovre Botica iznosi da Proračun, kao jedan od temeljnih dokumenata kojeg donosi predstavničko tijelo zakonodavne vlasti, osim što mora sadržavati sve one elemente koje je naveo gosp. Kalogjera, mora biti uravnotežen po pitanju potreba od športa, kulture, zdravstva, socijale, školstva, itd, ali mora bit i realan. Podsjeća da su vijećnici oporbe prošle godine prilikom rasprave o Proračunu za 2006. g., upozoravali da je isti nerealan i da se neće ostvariti. Raspravljajući danas o Izmjenama i dopunama istog, vidljivo je da nije ostvaren u planiranom iznosu, već oko 2.500.000,00 kn manje. Osvrćući se na poziciju 11.2 izdataka (tiskanje monografije Grada Korčule) ističe kako je lijepo da Grad izdaje monografiju, ali postavlja pitanje da li je  politički korektno da je autor te monografije član GP i za vrijeme svog mandata zamjenika gradonačelnika, istu tiska.

Gradonačelnik podsjeća da je prošle godine predlagao da se u Proračunu za 2006. godinu ne stavljaju stavke transfera koji nisu realni da će se ostvariti. Međutim, bio je pritisak od svih vijećnika, a pogotovo gosp. Botice da se transferi i planirane potpore ipak stave u Proračun za 2006. GP je taj prijedlog prihvatilo i on to smatra objektivnim planiranjem. Imajući u vidu iznos koji ministarstvo raspoređuje na otoke podsjeća da već tri godine Grad Korčula nije dobio niti 1/3 od onoga koliko je trebao. Krivica za to leži na članovima GP, ali smatra da dio krivice leži i na vijećnicima oporbe. Bilo bi dobro porazgovarati o tome kakav tretman ima Grad Korčula u Državnome proračunu. Tvrdi da je to problem kako vladajuće koalicije, tako i oporbe u Gradu Korčuli i obaveza svih koji se bave politikom u ovom Gradu je da se pokuša osigurati što bolja ta pozicija. Osvrćući se na primjedbu vezanu za monografiju iznosi da je ista financirana iz donacije, a ne na teret Grada.

Lovre Botica smatra da je za neostvarivanje određenih planova prije svega odgovoran gradonačelnik, kao čelni čovjek ovog Grada. Replicirajući Gradonačelniku ističe da niti Proračun za 2006., a niti za 2007. godinu nisu radili zajedno oporba i vladajuća koalicija, pa niti u onim osnovnim točkama, projektima. Iznosi da oni projekti koji su trebali biti u Proračunu za 2007.g. u isti nisu navedeni, a niti se o njima razgovaralo. Kraj prosinca je kasno da se o ovome svemu razgovara. Smatra da se ovaj razgovor mogao voditi prije 10-15 dana u uredu gradonačelnika, i tada bi mnoge stvari bile uravnoteženije i kvalitetnije. Misli na Proračun za 2007.

Franica Matić Šain smatra važnim pojasniti da kritika koju je iznio gosp. Botica, da se radilo o  nerealnom proračunu za koji se unaprijed znalo da se neće ostvariti, ne stoji što pokazuju i same brojke. Ističe da je u raspravama na sjednicama Odbora za proračun i financije, kad je u pitanju planirana pomoći iz Državnog proračuna, GP često  iznosilo mišljenje da se isti navode jedino u slučaju kada su sredstva za njih sigurno osigurana. Ona osobno, a i većina članova Odbora, smatrali su da Proračun izražava određeni plan programa i potreba ovog Grada i korisnika Proračuna te da treba sadržavati i planirane pomoći iz Državnog proračuna, budući ga i po zakonu pripadaju, a u kojoj mjeri, ovisi i o Gradu, ali i o državi.  Smatra da sama rasprava o proračunu, a bez planiranih sredstava iz Državnog proračuna, ne bi imala smisla. Što se tiče izvornog financiranja proračuna, smatra da je ostvaren bolji rezultat od planiranog. Naime, planirana sredstva od Državnog proračuna, koja su planirana temeljem realnih potreba financiranja programa koji su bili u toku i zahtijevali točno određena sredstva za završetak,  ostvarena su manje od planiranog, dok je istovremeno kroz vlastite izvore financiranja ostvareno oko 1.000.000,00 kn više u prihodima. Smatra da  Korčula nije planirala ništa više potpora iz Državnog proračuna od onoga što dobivaju druge otočne Općina i Gradovi, a  temeljem podnesenih zahtjeva i programa. Nadalje, smatra da o rebalansu nije nikad kasno raspravljati. Naime, radi se o tehničkom usklađenju proračunskih stavki sa stvarnim stanjem.

Jakov Belić osvrćući se na izjavu Gradonačelnika, postavlja pitanje da li GP i sam Gradonačelnik očekuju da će netko od oporbenih vijećnika uzeti godišnji odmor i o svom trošku otputovati u Zagreb i kod nadležnih urgirati da se Gradu dodijele određena sredstva iz Državnog proračuna. Podsjeća da se o ovome razgovaralo i prošle godine, ali još uvijek nitko od članova GP, a niti sam Gradonačelnik nisu pozvali gosp. Boticu, kao predsjednika GO HDZ-a, ili nekog drugog iz oporbene koalicije, koji maju određena poznanstva u Vladi, da pripomognu realizaciji određenih programa upućenih ministarstvima. Osvrćući se na poz. 55 u glavi 02 – Dječji vrtić Korčula postavlja pitanje zbog čega je ponovno na toj poziciji došlo do povećanja; moli pojašnjenja vezano za  program 04 – Ostale udruge, poz. 108 – obilježavanje obljetnica u kulturi i poz. 144 – inicijalna sredstva za dovršenje Doma vatrogasaca u Korčuli.

Marica Kosović odgovara da je poz. 55 povećana iz razloga što je došlo do određenog nesporazuma prilikom izrade Plana Vrtića. Naime, planirala se veća ušteda od one ostvarene odlaskom djelatnice u mirovinu. Sredstva koja su ranije bila smanjena vraćena su u nešto manjem iznosu od onih iz 2005.godine. Vezano za pitanja programa 04 i poz. 108, odgovara da su se otvorile neke nove pojedinačne pozicije vezane za to, pa se  navedeni iznos s istih smanjio. Na upit vezan za sredstva Vatrogasnog doma odgovara da se plan za 2006.g. nije ostvario iz razloga što se nekretnina, čijom prodajom su se planirala ostvariti navedena sredstva, nije prodala. U međuvremenu je ministarstvo ugovorom odobrilo 1.000.000,00 kn, koja su prikazano u novom planu.

Jakov Belić nije zadovoljan odgovorom  kojeg je dobio po pitanju Dječjeg vrtića. Naime, nije mu jasno kako je moglo doći do pogrešne kalkulacije. Da li je možda osoba koja je morala ići u mirovinu od toga odustala, ili se možda na njeno mjesto primio novi djelatnik. Ukazuje na nerazmjer između broja djeca u tom vrtiću i broja djelatnika te na činjenicu koliko taj vrtić košta Gradski proračun.

Darko Bakarić se slaže da Dječji vrtić Korčula puno košta Gradski proračun, i da se taj iznos svake godine povećava, ali  ističe da se istovremeno svi slažu da ga se treba održati kako bi mogao i dalje raditi i biti sastavni dio ovog Grada. Bilo je predviđeno i dogovoreno da će se od sredstava ostvarenih odlaskom jedne djelatnice u mirovinu i jedne koja je na porodnom dopustu, napraviti određena kapitalna ulaganja u Vrtiću. Temeljem tog dogovora napravljen je i Plan Vrtića, međutim, očito je da je došlo do greške u izračunu, odnosno Planom su krivo planirana potrebna sredstva za  dotok plaća, a postojala su i određene nepodmirene obaveze prema radnicima (otpremnina i potraživanja vezana za dobavljače). Sada su riješena sva ta potraživanja i nitko novi nije zaposlen, a ove godine se vraća na rad i djelatnica koja je bila na bolovanju.

Jakov Belić smatra da bi bila bolja varijanta da gradski vrtić bude besplatan za roditelje, jer se ionako radi o neznatnim sredstvima koja se dobiju po toj osnovi. Postoji mogućnost i davanja istog u koncesiju. Smatra da su to sve varijante koje su bolje od sadašnjeg stanja.

Darko Bakarić odgovara da se razmatralo o mogućnosti besplatnog vrtića. Međutim, onda bi se najvjerojatnije pojavio problem prevelikog broja djece i odabira kriterija primanja.

Josip Podbevšek iznosi da maksimalno podržava postojanje gradskog Vrtića, ali smatra da Grad sa svojim prihodima, više nije u mogućnosti na ovakav način financirati isti. Ukazuje na činjenicu da se unutar Vrtića ne događaju nikakvi pomaci, ili drugačija organizacija, kako bi se došlo do određenih ušteda, osim prirodni odljev. Stoga predlaže da za iduću sjednici Vijeća, Poglavarstvo pripremi materijal s varijantama i prijedlozima na koji način bi se Vrtić mogao prestrojiti kako bi poslovao s nulom i manje teretio Gradski proračun.

Gradonačelnik iznosi da GP zajedno s ravnateljicom i UV Vrtića pokušavaju iznaći izlaz iz sadašnje situacije. Prihvaća prijedlog gosp. Podbevšeka da GP pripremi spomenuti materijal za jednu od narednih sjednica GV. GP stoji na stajalištu da se radi o vrlo važnoj instituciju u Gradu čije se funkcioniranje ne smije dovoditi u pitanje, ali se slažu da je potrebno pronaći novi model koji bi bio na opće zadovoljstvo svih.

Vicko Ivančević se slaže s gore iznesenim prijedlozima u svezi Dječjeg vrtića Korčula. Nadalje, moli pojašnjenje vezano za poz. 162 do 167. Zanima ga da li iznosi navedeni u novom planu po tim pozicijama znače da se nešto po tim pitanjima i napravilo. Naime, radi se o vrlo važnim projektima i na njihovim ostvarenjima se treba žurno raditi.

Gradonačelnik odgovara da je dogovoren, i u fazi izrade, projekt za cestu Vrtić –Novi puti. Za gospodarsku zonu radi se program i vjeruje da će zajedno s Gospodarskom komorom Županije raditi na tom programu i projektu. S KTD-om „Hober“ postoji dogovor da novac za najma poslovnog prostora deponiraju za otvaranje gospodarske zone. Naime, u trenutku kada bude moguća njena realizacija, GP inzistira da KTD „Hober“ bude među prvima koji će u nju ući. Dogovoren je i projekt za cestu groblje – Hober  – Luka Uš, a njegovo plaćanje će biti kroz iduću godinu. Pripremljena je i dokumentacija za otkup zemljišta za gradske projekte i ovih dana će se obaviti razgovori. Radi se o otkupu zemljišta za proboj ceste od Vrtića do Novih puta i dio zemljišta za športsku dvoranu. Ove godine u taj iznos nije uračunat otkup zemljišta za širenje groblja.

Predsjednik Vijeća, s obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu, stavlja prijedlog Odluke na glasovanje.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2006. godinu, u tekstu kao je to predloženo u radnom materijalu, usvojena je sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ glasova.

4. TOČKA – Prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2007. godinu

Franica Matić Šain izvještava vijećnike  da Odbor za proračun i financije prihvaća prijedlog Proračuna za 2007.g., te predlaže Vijeću njegovo usvajanje. Odbor smatra da se radi o  dobro planiranom Proračunu u kojem su se nastojali isplanirati što veći ali istovremeno i što realniji prihodi, uključujući i planirana sredstva s osnova državne pomoći, a na rashodovnoj strani se znatno više nastojalo udovoljiti korisnicima Proračuna.

Dušan Kalogjera, u ime predlagatelja, u uvodnom obrazloženju pojašnjava da je Proračun rađen na temelju Zakona o proračunu i osnovnim proračunskim pravilima. Iznosi da su ove godine vijećnici dobili uz materijal o Proračunu i grafički prikaz za bolje praćenje. Radi se o Proračunu u ukupnom iznosu od 28.817.000,00 kn. Kada se tom iznosu oduzmu planirane pomoći u iznosu od 7.100.000,00 kn dobiva se izvorni proračun u iznosu od 21.700.000,00 kn. Dakle radi se o ukupnom povećanju s potporama drugih proračuna od 54% u odnosu na prošlogodišnji Proračun, a u izvornim sredstvima povećanje od 30%. Do značajnog povećanja izvornih prihoda došlo je iz dva osnovna razloga i to promjenom Zakona o financiranju lokalne samouprave, na osnovu poreza iz dohotka Grad je profitirao sa cca 1.900.000,00 kn, i prenošenjem sredstva po posebnom sporazumu iz HBOR-a koji su se akumulirali u visini od 4.000,000,00 kn. U nastavku se podrobnije osvrće na pojedine stavke Proračuna (tonski snimak 2:11:38). Ističe da je u očekivanim potporama iz Državnog proračuna najviše prijavljenih programa iz kulture, a što će se od toga realizirati znat će se u ožujku mjesecu kada stignu rješenja. Kao jedan od značajnijih učešća u Proračunu ove godine ističe investiranje u komunalnu infrastrukturu. Nadalje,  ističe da su sredstva za mjesnu samoupravu povećana za 100%, ali učestvuju u Proračunu s malim postotkom. Međutim, ne znači da iz navedenog iznosa MO i GK Grada Korčule moraju realizirati investicije u svojim mjestima.To su sredstva koja su im dana za njihove najosnovnije potrebe djelovanja i za određene manje aktivnosti koje poduzimaju u svojoj djelatnosti. Svi veći zahvati iz područja komunalne infrastrukture u područja investiranja prolaze kroz druge stavke Proračuna koje su zajedničke na nivou Grada, a obuhvaćene su u glavi 08. Na kraju, iznosi da Proračunom nisu osigurala sredstva za program sufinanciranja premija osiguranja u poljoprivredi naše županije, a što je jedna od ozbiljnijih aktivnosti sada u Županiji, iz razloga što taj program nije službeno prihvaćen. Kada se to dogodi Grad će prvim rebalansom osigurati sredstva za sudjelovanje u istome.

U nastavku iznosi da su na prijedlog Proračuna upućena službeno samo tri amandmana, i to jedan amandmana  od strane Vijeća GK Stari grad  u kojem traže veća sredstva od planiranih za potrebe Kotara, i dva od HSLS-a Korčula u kojem traže da se iz poz. 188 izdataka postavi pozicija – namjenska sredstva za asfaltiranje i uređenje ceste u Medvinjaku, u iznosu od cca 150.000,00 kn te da se inicijalna sredstva od 90.000,00 kn za uređenje nogostupa i rasvjete od kuće Jukić do Doma zdravlja, skinu sa stavke 6 izdataka.

Podsjeća da je već ranije u svom izlaganju istaknuo da su sredstva koja su dodijeljena MO i GK sredstva za njihove osnovne potrebe i za određene manje aktivnosti, a ne za rješavanje komunalne infrastrukture u mjestima, pa stoga smatra da su sredstva  namijenjena za GK Stari grad istima dovoljna. Osvrćući se na amandman HSLS-a vezan za nogostup i javnu rasvjetu, smatra da se to pitanje može rješavati tek nakon što se riješi čvorište ispred groblja, a isto će biti riješeno u sklopu tog projekta. Odgovarajući na pitanje uređenja ceste u Medvinjaku, iznosi kako je u planu prometne infrastrukture Grada rekonstrukcija ulaza u naselje  i sanacija prometnice. Zbog gore navedenih obrazloženja, GP smatra da predložene amandmane ne treba prihvatiti kao posebne.

Lovre Botica smatra da se radi o vrlo optimističnom Proračunu.Oporba očekuju da će se osim planiranih projekata riješiti, ili početi rješavati, i ostali vrlo važni projekti za Grad Korčulu u 2007.g. Pozdravlja odluku Vlade RH vezanu za novi zakon o financiranju JLS. Nadalje, smatra da je projekt gospodarske zone vrlo važan za ovaj Grad, pa upućuje zamjerku Gradonačelniku i GP što isti do sada nije realiziran, a mišljenja je da se,   imajući u vidu koliko je sredstava za to predviđeno, to neće dogoditi niti u 2007.g. Predlaže da se konačno ozbiljno pristupi rješavanju tog projekta. Mišljenja je da se taj projekt odavno mogao napraviti da je bilo političke volje.

Gradonačelnik odgovara da se ne radi o manjku političke volje, već o manjku prostorne dokumentacije temeljem koje bi se moglo ući u izradu gospodarske zone.U svibnju mjesecu dobili su od resornog ministarstva suglasnost na usklađivanje Planova, ali je tada bilo kasno da se uključe u neke programe. Sada se radi na tome. Međutim, tu postoji i problem u smislu vlasništva i otkupa zemljišta, ali je GP odlučilo napraviti sve pripremne radnje, a zatim cijeli problem predočiti GV. Dio gospodarske zone vezan je za područje „Inkobroda“, prema gradskim planovima, iz razloga što je u tom dijelu riješen onaj drugi dio gospodarske zone koji bi morao biti povezan za more. Nažalost, na tom dijelu nije još riješeno pitanje promjene granice pomorskog dobra. Smatra potrebnim uključiti sve potencijale ovog Grada u pokušaju rješavanja određenih pitanja od izuzetne važnosti za Grad Korčulu. Nužno je na GV zajednički doći do određenih stavova po pojedinim projektima i tada krenuti u njihovu realizaciju. Gospodarska zona je jedno od temeljnih pitanja kojim će se GP u sljedećoj godini baviti.

Lovre Botica replicirajući Gradonačelniku iznosi da nije točno da su se tek u svibnju mjesecu stvorili navedeni uvjeti, ali se ipak nada i želi vjerovati da će Gradonačelnik i GP,  još za vrijeme svog mandata, započeti vrlo važan projekt gospodarske zone.

Vicko Ivančević ukazuje na nerazmjer između povećanja od cca 4% izvornih prihoda Grada, ne računajući pomoći iz  drugih proračuna i prodaje nekretnina, u odnosu na povećanje režijskih stvari (rashodi za zaposlene) od 13,7%, i  21,6% za materijalne rashode. Smatra da su se ta sredstva mogla utrošiti na neke razvojne projekte. Komentira povećanje na poz. 91 izdataka (sufinanciranje plaće u Centru za kulturu); 137 izdataka -troškovi prijevoza na otočku olimpijadu na Korzici (smatra da to nije neophodan projekt te da bi ga trebao financirati OI, a da Grad planirana sredstva na toj poziciji utroši za sami razvoj športa u Korčuli); te znatno veća sredstva za vatrogastvo. Iznosi da, kao predsjednik HSLS-a Korčula, nije zadovoljan dobivenim odgovorom po pitanju njihovih amandmana. Smatra da su u tim amandmanima predloženi ozbiljni problemi u gradu, koji su hitni za rješavanje.

Dušan Kalogjera podsjeća da djelatnici GU imaju pravo na povećanje plaća isto kao i svi ostali zaposlenici u poduzećima i ustanovama koje su na proračunu. Te plaće se povećavaju temeljem društvenog ugovora. Nadalje, podsjeća da je na GV zaključeno da je za Grad Korčulu i RH časno i izuzetno pozitivno sudjelovanje Grada na Olimpijadi otoka, ali se onda za tu manifestaciju trebaju izdvojiti i određena sredstva iz Proračuna. Osvrćući se na izjavu gosp. Ivančevića vezanu za vatrogastvo, ističe da ta sredstva nisu povećana zbog toga što je on član GP. Vatrogasci su dobili 575.000,00 kn za svoju redovnu djelatnost, a 36.000,00 kn je povećano kao financijska pomoć pri kupnji novog vozila.

Davor Penić smatra da je Proračun tehnički fenomenalno napravljen. Zahvaljujući izmjenama Zakona o financiranju JLS, može se konačno planirati razvoj cijelog Grada. Iznosi primjedbu da se vrlo malo ulaže u prigradska naselja.

Tino Andrijić, osvrćući se na planiranu prodaju zgrade vatrogasaca u starom gradu, smatra da nije dobra politika GP da se prostori i nekretnine u vlasništvu Grada olako prodaju. Mišljenja je da bi se o tome ipak trebalo raspraviti na GV. Podržava povećanje predviđeno za vatrogastvo jer smatra da dosadašnjih godina nisu dobivali  dovoljno sredstava. Ističe kako je svakako povećanje nastalo po osnovu izmjena Zakona o financiranju JLS dobro došlo, ali još uvijek ima sredstava koji umjesto da ostaju u gradskom proračunu idu u državni, pa se nada da će u budućnosti sva ta raspodjela sredstava biti pravičnija. Mišljenja je da su se ta dobivena sredstva trebala uložiti u poticanje poduzetništva u Korčuli, jer se na tome nije radilo zadnjih 15-tak godina.(osim sada planirane gospodarske zone). Smatra da je Grad Korčula sa svojom poreznom politikom, jedan od najvećih tereta malim poduzetnicima.

Ivan Farac, osvrćući se na aktivnost – uređenje prometa (str. 12. izdataka), ukazuje na činjenicu da na istoj nisu navedene postrojbe prometne mladeži. Moli pojašnjenje vezano za poz. izdataka 185 – uređenje Šetnice T. Ujevića te poz.188 – uređenje nerazvrstanih cesta (mišljenja je da bi se iznos s te pozicije mogao utrošiti na nerazvrstane ceste prigradskih mjesta).

Jakov Belić smatra da u odnosu na druge slične sredine, postoji veliki broj zaposlenih koji su na gradskom proračunu, pritom ne misli sam na djelatnike GU, i radi se ipak o značajnom postotku. Nije mu jasno zbog čega se toliko odugovlači s projektom postavljanja javne rasvjete i trotoara (u dijelu gdje nedostaje) na dijelu ceste od groblja do Srednje škole, a imajući u vidu da se ne radi o skupom projektu. Ne slaže se s danim objašnjenjem u svezi sredstava namijenjenih za MO i GK. Predviđena sredstva su vrlo mala, imajući u vidu iznos ukupnog Proračuna. Podsjeća da je jedan od glavnih poslova Vijećima tih MO i GK da rasporede sredstva dobivena iz  Proračuna, kao i eventualna sredstva dobivena od vodovodnih priključaka ili komunalnog doprinosa. Slijedom navedenog, predlaže sljedeći amandman: “Da se sredstva predviđena za mjesnu samoupravu  povećaju na 800.000,00 kn i ravnomjerno rasporede. Tih potrebnih 500.000,00 kn predlaže da se namiri s poz. 185 izdataka (uređenje Šetnice T. Ujevića)“.

Gradonačelnik u ime predlagača ne prihvaća amandman gosp. Belića.

Predsjednik Vijeća stavlja gore izneseni amandman gosp. Belića na glasovanje.

Amandman nije prihvaćen (5 glasova „za“).

Zatim stavlja amandman HSLS-a dan u pisanom obliku, vezan za rasvjetu i nogostup na dijelu ceste između groblja i Srednje škole.

Amandman nije prihvaćen (6 glasova „za“).

Zatim stavlja prijedlog Proračuna, na glasovanje.

Proračun Grada Korčule za 2007. godinu, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu,  usvojen je sa 8 glasova „za“, 5 „protiv“ i jednim „suzdržanim“ glasom.

5. TOČKA –  Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2007. godinu

Odbor za proračun i financije prihvatio je prijedlog Odluke te predlaže Vijeću njegovo usvajanje.

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2007. godinu, u tekstu kako je predložena u radnom materijalu , usvojena je, bez rasprave, sa 8 glasova „za“, 4 „protiv“ i jednim „suzdržanim“ glasom..

6. TOČKA – Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. g.

Gradonačelnik iznosi da je zakonska obaveza Grada bila izraditi ovaj Program, iako su sve stavke navedene u njemu evidentirane u Gradskom proračunu. Postojat će određeno prijelazno razdoblje, ali se principijelno u proračunu  više neće razvrstavati programi kako je bilo do sada, već će se to raditi u Programima.

Lovre Botica smatra da kraj godine ipak nije pravo vrijeme za donošenje Programa za tu istu godinu i vjeruje da se to neće ponoviti. Iznosi da iz principijelnih razloga oporba ne može prihvatiti ovaj Program. Daje zamjerku što prijedlog Programa nije popraćen određenim pisanim obrazloženjem.

Jakov Belić postavlja pitanje zbog čega je prijedlog Programa tek sada postavljen na dnevni red sjednice Vijeća, kada je Revizija bila prije dosta vremena. To se pitanje odnosi i na sljedeću točku.

Gradonačelnik ističe kako nije sporno da je to moglo biti i ranije na GV, ali još jednom ponavlja da su to sve stavke koje su već usvojene Proračunom. Prihvaća primjedbu da se kasni s donošenjem Programa, ali je to već u 8. točki današnje sjednice ispravljeno za 2007. godinu.

Vicko Ivančević postavlja pitanje zbog čega u Programu nema usvojenih stavki za projektnu dokumentaciju za cestu groblje- Hober-Luka Uš, dokumentacija za cestu Dječji vrtić – Novi puti, otkup zemljišta za gradske projekte i priprema projekta za gospodarsku zonu.

Gradonačelnik odgovara da nisu sve stavke iz Proračuna prešle u Programe. Točno je navedeno koje su pozicije Proračuna ušle u Program.

Vicko Ivančević postavlja pitanje zašto to nije slučaj s Programom za 2007.

Gradonačelnik pojašnjava da Program mora financijski otprilike pokrivati onaj dio ostvaren od komunalnih pristojbi. Samo je pitanje koje stavke navesti. Grad u komunalnoj sferi troši puno više sredstava od prikazanih u Programima.Da bi se prema zakonu o komunalnom gospodarstvu moglo realizirati dio sredstava, treba postojati Program.

Josip Podbevšek iznosi kako je očito da raspodjela po MO i GK izgleda nešto drugačije nego što je to ranije napisano. Smatra da bi se trebala napraviti jasna metodologiju kako bi se vidjelo koliko sredstava ide u koji prostor, tj. MO i GK, ali je protiv toga da se na temelju toga na Vijeću radi podjela.

Gradonačelnik iznosi da je GP pokušalo kod svih mjesta Grada stimulirati određene projekte. Smatra normalnim da će se sredstva za nerazvrstane ceste utrošiti u prigradskim naseljima, jer takvih cesta i nema na užem području grada. Smatra da nije potrebna podjela između MO i GK na osnovu toga koliko je tko dobio sredstava, već  je bitno voditi računa da se određeni programi realiziraju i u tom dijelu se maksimalno nastoje izbalansirati ti odnosi. Svakako treba voditi računa i o prihodovnoj strani Proračuna.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Programa na glasovanje.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006.g., u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu,  usvojen je sa 7 glasova „za“, 5 „protiv“ i jednim suzdržanim glasom.

7. TOČKA – Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. g.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. g., u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen je bez rasprave, sa 8 glasova „za“, 5 „protiv“ i jednim suzdržanim glasom.

8. TOČKA –  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. g.

Jakov Belić postavlja pitanje zbog čega je ovaj Program rađen po drugačijoj metodi od Programa za 2006., točnije nisu pojedinačno navedene poz. od 206 do 208 (MO i GK).

Gradonačelnik odgovara da je razlog tome što još svi MO i GK nisu dostavili programe koje žele da se financiraju.

Franica Matić Šain je mišljenja da bi možda stavke navedene u Programima mogle biti malo detaljnije opisane. Slaže se s gosp. Podbevšekom da bi bilo dobro kada bi pojedine stavke izdataka bile bolje pojašnjene, pa se nada da će se za jednu od sljedećih sjednica pripremiti taj materijal.

Vicko Ivančević smatra da bi za vijećnike bilo interesantno kada bi dobili određena pojašnjenja vezana za stavke programa MO i GK,  uređenje nerazvrstanih cesta te o kojem se otkupu zemljišta za gradske projekte radi. Predlaže da se za iduću sjednicu GV pripremi takav materijal. Smatra da je Program zamišljen znatno detaljnije od prezentiranog.

Gradonačelnik odgovara da je u pripremi projekt za sanaciju lokalnih cesta, i sada je samo pitanje rasporeda. Kada program bude pripremljen, o istome će se izvijestiti GV. Podsjeća da je već ranije naveo da je kod otkupa zemljišta primaran projekt spoja Novi puti – Dječji vrtić te športska dvorana.

Predsjednik Vijeća stavlja Program na glasovanje.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007.g., u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen je sa 8 glasova „za“, 4 „protiv“ i jednim „suzdržanim“ glasom.

9. TOČKA – Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. g

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007.g., u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen je bez rasprave, sa 8 glasova „za“, 5 „protiv“ i  jednim „suzdržanim“ glasom.

10. TOČKA –  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule u 2007. godini

Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule u 2007.g, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je bez rasprave, sa 8 glasova „za“, 4 „protiv“ i jednim “suzdržanim“ glasom.

11. TOČKA – Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2007. godini

Program javnih potreba u športu Grada Korčule u 2007.g., u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je bez rasprave, sa 8 glasova „za“, 4 „protiv“ i jednim „suzdržanim“ glasom.

12. TOČKA –   Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama dužnosnicima Grada

Korčule

Vicko Ivančević ističe kako će glasovati protiv ove Odluke jer smatra da bi sredstva predviđena za istu bilo bolje uložiti u ostvarenje nekih programa. Smatra da bi se svi vijećnici trebali odreći te naknade.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke na glasovanje uz nadopunu u čl. 3. gdje treba stajati „… od 1. siječnja 2007. godine, tj. za mjesec siječanj 2007. pa nadalje.“.

Odluka o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama dužnosnicima Grada Korčule, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, uz navedenu nadopunu u čl. 3., usvojena je sa 10 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“.

Završeno u 21.00 sat.

ZAPISNIČAR                                                                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                                     Frano Skokandić, ing.