Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana u dva dijela.

Sjednici je predsjedao Joško Cebalo – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Prvi dio28. rujna (srijeda) 2016. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Marko Skokandić – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Marica Kosović, v.d. pročelnice UO za proračun, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnice UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 10 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivona Kapor, Albert Marelić, Zoran Čumbelić, Marija Šegedin i Vjenceslav Paić Karega.

Drugi dio, tj. nastavak – 4. listopada (utorak) 2016. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Marica Kosović, v.d. pročelnice UO za proračun, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnice UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, i Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Utvrđen je (početni) kvorum od 8 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivona Kapor, Marija Šegedin, Mario Sardelić, Lovro Krstulović, Zoran Čumbelić, Lea Čumbelić i Nika Silić Maroević

Skraćeni zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.