Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 8. travnja (ponedjeljak) 2019. godine, s početkom u 18.30 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet, Bernarda Tomić, v.d. pročelnica UO za proračun i financije, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, i Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika. Od početka nije nazočio vijećnik Stojan Marelić.

Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.

Zvučni zapis sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.