Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 8. svibnja (srijeda) 2019. godine, s početkom u 18.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet (dio sjednice), Bernarda Tomić, v.d. pročelnica UO za proračun i financije, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (dio sjednice), i Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Prije utvrđivanja kvoruma, predsjednik Vijeća pročitao je Izvješće Mandatnog odbora o prestanku mirovanja mandata vijećnici Niki Silić Maroević i nastavku obnašanja dužnosti vijećnice (sjednički materijal).

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivona Kapor i Tajana Grbin.

Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.

Zvučni zapis sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.