SKRAĆENI ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE

Sjednica je održana 18. prosinca (četvrtak) 2014. godine, s početkom u 18.28 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici je predsjedao Julio Marelić – potpredsjednik Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu. Sjednica se prenosila …

Sjednica je održana 18. prosinca (četvrtak) 2014. godine, s početkom u 18.28 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.
Sjednici je predsjedao Julio Marelić – potpredsjednik Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.
Ostali nazočni: Vinko Kapelina – gradonačelnik, Ivo Silić – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Srđan Mrše, v.d. pročelnika, i prof., dr. sc. Oleg Grgurević (ispred stručnog izrađivača UPU-a).
Utvrđen je (početni) kvorum od 9 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivona Kapor (predsjednica Vijeća), Nika Silić Maroević, Antun Borovina, Željko Tomić, Lea Čumbelić i Marko Skokandić.

AKTUALNI SAT
Aktualni sat nije održan s obzirom da je sjednica sazvana po žurnom postupku (sukladno čl. 133. Poslovnika.).

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Darko Tarle, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, iznio je zaključak Odbora da se o predloženim točkama dnevnog reda može raspravljati.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Zoran Čumbelić.
Na traženje kluba SDP/HNS održana je stanka, od 18.31 do 18.45 sati.
Nakon zaključenja rasprave, potpredsjednik Vijeća je stavio predloženi dnevni red na glasovanje, koji je glasio:
1. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Zagradac“
2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“.
Dnevni red je usvojen jednoglasno (9 „za“).

1. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
„Zagradac“
Kraće uvodno izlaganje iznio je prof. dr. sc. Oleg Grgurević, kao predstavnik stručnog izrađivača (Grgurević i partneri d.o.o.).
Detaljnije prezentiranje i obrazloženje UPU-a (putem projekcije grafičkih prikaza karata) iznio je Ivan Blitvić, v.d. pročelnika.
Vijećnici su upoznati (sastavni dio sjedničkog materijala) s podneskom gosp. Borisa Belića, od 18. prosinca 2014., upućenom predsjednici Gradskog vijeća i vijećnicima a na znanje Gradonačelniku i Ivanu Blitviću. v.d. pročelniku a vezano za konačni prijedlog UPU „Zagradac“, prijedlog dodatne odluke ili zaključka.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Zoran Čumbelić i v.d. pročelnika Ivan Blitvić.
Nakon zaključenja rasprave, potpredsjednik Vijeća je stavio konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Zagradac“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje.
Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (9 „za“).

​2. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“
Detaljnije prezentiranje i obrazloženje UPU-a (putem projekcije grafičkih prikaza karata) iznio je Ivan Blitvić, v.d. pročelnika.
Rasprave nije bilo.
Nakon zaključenja rasprave, potpredsjednik Vijeća je stavio konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje.
Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (9 „za“).

Završeno u 19.14 sati.

KLASA: 021-05/14-02/09
URBROJ: 2138/01-14-01-2

POTPREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Julio Marelić

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.