Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 13. travnja (petak) 2018. godine, s početkom u 18.07 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.
Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Bernarda Tomić, v.d. pročelnice UO za proračun i financije (dio sjednice), Ivan Blitvić. v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za gospodarenje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (dio sjednice), i Srđan Mrše, v.d. pročelnika.

Na početku, predsjednik Vijeća pročitao je izvješće (sjednički materijal) Mandatnog odbora o mirovanju mandata vijećnici Niki Silić Maroević (od 6. travnja 2018.) i početku vijećničkog mandata zamjeniku Antonu Lozici (od 6. travnja 2018.), što je Vijeće primili na znanje, nakon čega je vijećnik Anton Lozica položio svečanu prisegu.

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika.  Od početka nije nazočila vijećnica Ivona Kapor.

Cijeli tekst skraćenog zapisnika možete pročitati na linku.

Zvučni zapis 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na linku.