Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2006)

Sjednica je održana u dva dijela.

Prvi dio održan je 1. lipnja (četvrtak) 2006.godine, s početkom u 18.00 sati u Gradskoj vijećnici.

Sjednici predsjedava gosp. F. Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi S. Tomašić.

Svi vijećnici su nazočni sjednici tj. utvrđen je kvorum od 15 vijećnika.

Ostali nazočni: M. Duhović – gradonačelnik, D. Kalogjera i M. Skokandić – zamjenici gradonačelnika, D. Bakarić i T. Grbin  – članovi GP, S. Mrše – tajnik Grada, M. Cebalo – vijećnik Žup. skupštine i predsjednik Vijeća MO Žrnovo, M. Marelić – vijećnik Žup. skupštine i čelnik GO SDP-a Korčula, Fanny Lozica – GO SDP-a Korčula te predstavnici tiska.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

AKTUALNI SAT

Tonči Anzulović postavlja pitanje u kojoj je fazi „program Kerum“.

Marko Skokandić podsjeća da je tu zapravo riječ o projektu poslovno-garažnog centra na lokaciji Potok u kojem je poduzeće Kerum iz Splita strateški  partner Grada. Prošle godine podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu, ali je isti odbijen iz razloga što prostorna dokumentacija Grada Korčule nije bila usklađena s Uredbom, i postupak je stao. U međuvremenu se od resornog ministarstva uspjelo dobiti usklađenje Generalnog plana i jednog dijela PP Grada Korčule, čime su se otvorile mogućnosti za ponovno podnošenje zahtjeva. Zbog ubrzanja procesa, Grad i Kerum su odustali od žalbe koju su podnijeli zbog odbijanja prvog zahtjeva. Nakon što resorno ministarstvo prihvati to odustajanja od žalbe, taj upravni postupak će biti završen i Grad će podnijeti novi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na temelju novostvorenih uvjeta.

Lovre Botica podsjeća da je GV za vrijeme prvog mandata gradonačelnika M. Duhovića, po kratkom postupku, donijelo odluku o izdvajanju Kneža u samostalno naselje. Opozicija je tada upozoravala na određene nepravilnosti oko toga. GO HDZ-a Korčula je tada podnio tužbu Ustavnom sudu koja je riješena na način da je poništena Odluka GV i ukinut status Kneža kao samostalnog naselja. Pita Gradonačelnika što se sada planira s Knežama, da li postoji ponovna inicijativa za izdvajanje iz Pupnata ili će ostati status posebnog MO ali u sastavu naselja Pupnat.

Gradonačelnik odgovara da je Grad dužan provesti Rješenje Ustavnog suda. Podsjeća da GP ni prvi put nije iniciralo odvajanje Kneža od Pupnata već je to bila inicijativa mještana Kneža, i ako se ta inicijativa ponovi, GP će ponovno pokrenuti potrebni, zakonski, postupak.

Lovre Botica iznosi da je samo dijelom zadovoljan dobivenim odgovorom, i vjeruje da drugi put, kad gradonačelnika i nadležne, netko na vrlo korektan način upozori da ne krše zakone, to isti više neće raditi.

Aljoša Milat, s obzirom da je u medijima vrlo oskudno bilo popraćeno sudjelovanje mladih Korčule na Olimpijskim igrama otoka u Italiji, moli podrobnije informacije u svezi tog natjecanja.

Dušan Kalogjera se slaže da je to značajno natjecanje mladih svijeta bilo vrlo oskudno zastupljeno u medijima. Ukratko iznosi događanja te polučene rezultate korčulanskih sportaša. Olimpijski odbor je, s obzirom da Korčula kao otok nije mogla snositi te značajne financijske troškove, financirao put na igre. Na sastanku gradonačelnika i svih načelnika otoka Korčule dogovorila su se i riješila tehnička i športska pitanja i četiri općine i Grad Korčula potpisali su zajedničku izjavu da prihvaćaju da otok Korčula sudjeluje na igrama te su ovlastili Grad Korčulu da potpiše Povelju pristupanja tim igrama. Povelja se potpisala u Palermu na generalnoj skupštini svih učesnika, i on ga je osobno potpisao u ime gore navedenih. Na taj način je Grad Korčula postao pridruženi član otočkih igara mladosti i taj status može trajati 1-2 godine, a kasnije stječu sva prava kao i ostali članovi te organizacije. Ove godine su učestvovala 22 otoka svijeta. Korčula je sudjelovala s 12 plivača, 12 rukometaša, 6 stolnotenisača i 4 tenisača. Iako Korčula nije bila ove godine u konkurenciji kao pridruženi član, najbolje rezultate su pokazali rukometaši ne izgubivši u svojoj grupi niti jednu utakmicu. Time su se plasirali za sudjelovanje u natjecanju najjače  rukometaške grupe za iduću godinu, ako budu sudjelovali. Plivači su bili negdje na sredini ljestvice postignutih rezultata, stolnotenisači i tenisači negdje pri kraju. Trebalo bi organizirati odbor koji će do početka idućih igara organizirati sve što je potrebno da bi se moglo na bolji način sudjelovati na sljedećim igrama koje će se održati na Korzici.Trebalo bi formirati otočne reprezentacije. Putovanje i aktivnosti ocjenjuje pozitivno.

Sretan Tvrdeić iznosi da je Čara jedino mjesto na otoku Korčuli, a možda i u Županiji, koje nije spojeno na sustav NPKL, a niti na Vodovod Blato. Grad je prije nekoliko godina, na prijedlog MO Čara, dobilo autocisternu isključivo za potrebe MO Čara, i temeljem ugovora je Grad Korčula   tu cisternu ustupio na čuvanje KTD-u „Hober“ pod uvjetom da se ista nalazi u PZ Pošip. S obzirom da dolazi sušno razdoblje postavlja pitanje kome će se mještani Čare obraćati sa zahtjevima, MO ili KTD-u „Hober“. Napominje i da se ta cisterna, s obzirom da nije tamo, treba vratiti u prostorije PZ „Pošip“, kako je bilo i dogovoreno.

Gradonačelnik replicirajući gosp. Tvrdeiću ističe da samo dijelovi Čare nemaju vodu. To je jedino mjesto čija se izgradnja sistema NPKL Vodovoda financirala sredstvima Grada, i Grad za to još uvijek vraća kredit. I Zavalatica i Čara imaju vodospremu dok npr. Kneže, Žrnovska banja, Račišće i Žrnovo nemaju. Istina je da dio Čare nema riješenu vodoopskrbu te da postoji cisterna za opskrbu sušnih područja. Ista je dana na upravljanje KTD-u „Hober“ koji je za sva mjesta Grada utvrdio isti postupak vezan za njeno korištenje.

Sretan Tvrdeić nije zadovoljan dobivenim odgovorom te poziva Gradonačelnika da se i sam uvjeri da domaćinstva u Čari nemaju vodu iz sistema, dok su u Žrnovu čak i pojedina polja udaljena kilometrima od samog mjesta, spojena na vodu.

Gradonačelnik iznosi da je mjesto Čara spojeno na vodovod Smokvica, a ona na Blato. Sistem iz Korčule prema Blatu je u pripremi (vodovod Račišće-Babina) tj. u fazi prikupljanja javnog natječaja i očekuje se da će u toku ove godine ići u realizaciju.Tvrdi da Čara nije u lošijoj poziciji od ostalih mjesta Grada po ovom pitanju.

Tino Andrijić podsjeća da je ove godine 10. godišnjica osnutka Radio Korčule. S obzirom da je isto u 25%-tnom  vlasništvu Grada koji ga financira i pomaže na razne načine, smatra da je kroz sve ove godine na GV trebalo bilo izvješće o njegovu radu. Predlaže GP da pripremi potreban materijal, kako bi se na GV moglo raspravljati i odlučiti o sudbini istog, a s obzirom na skore zakonske promjene.

Gradonačelnik podsjeća da je Grad Radio Korčuli pomagao izuzetno mnogo i rješavao njegove prostorne probleme. Razgovaralo se s ostalim vlasnicima, koji nisu pokazivali veliki interes za Radio u namjeri da Grad otkupi njihov udio, međutim s obzirom na naznake da po novom zakonu koji je u pripremi JLS neće moći biti vlasnici, a niti suvlasnici radija, to je stalo. Grad Korčula se nije uplitala niti na program niti programsku politiku na Radio Korčuli, međutim ukoliko GV smatra da Grad mora zauzeti drugačiju poziciju prema Radio Korčuli tada će GP sukladno tim odlukama  tako i postupiti.

Robert Lučić pita kad će se riješiti pitanje nepostojanja javnog WC-a u gradu.

Marko Skokandić odgovara da je jedan WC (po jedan muški, ženski i za invalide) koji se nalazi na trajektnom pristaništu, gotov i pušten u rad. Drugi se planira napraviti u prostoru sadašnje ribarnice (dva muška, dva ženska i jedan za invalide), a ribarnica će se  premjestiti u prostor bivše trgovine „Čripala“. Radovi su u tijeku i bit će gotovi do 1. srpnja 2006.

Ivan Farac moli Gradonačelnika da informira nazočne i slušatelje Radio Korčule, koji se na žalost ne čuje u Pupnatu, što je s radovima na cesti Pupnat-Čara, kroz Pupnatsku luku. Ujedno čestita Radio Korčuli na obljetnici, ali smatra da su u 10 godina trebali poraditi na proširenju čujnosti.

Gradonačelnik vjeruje da će se čujnost Radio Korčule proširiti i na Čaru i Pupnat. Nadalje ukratko iznosi kronologiju radova na cesti za Pupnatsku luku. Ponovno je došlo do zaustavljanja radova. Izvođači radova su od ŽUC dobili nalog da prekinu s radovima. Grad je zajedno s MO Pupnat organizirao sastanak s predstavnicima ŽUC-a. Na sastanku je izneseno da je do prekida radova došlo iz razloga  što tehnička dokumentacija nije usklađena i zbog problema koji su nastali u ŽUC-u u smislu realizacije tog projekta. Ove godine su planirana sredstva za tu dionicu značajno smanjena u odnosu na najavljeno.Važno je naglasiti da je prometnica ostala u planu ŽUC-a za realizaciju u ovog godini. Međutim osigurana sredstva neće biti dostatna za dovršenje čitave ceste, već će se  rekonstrukcija morati produžiti na najmanje još jednu godinu. Prije dva dana je ŽUC dala nalog izvođačima da ponovno pokrenu gradilište što bi trebalo značiti da je došlo do otklanjanja nedostataka. On osobno je provjerio, i danas još uvijek izvođači nisu krenuli s poslom. Prema saznanjima koja on ima, do turističke sezone (1. srpnja) trebalo bi se završiti valjanje i tamponiranje do ulaska u Pupnatsku luku s istočne strane. Zajedničkim snagama s predstavnicima MO pokušat će se učiniti sve da se dinamika poslova i radovi na toj cesti dovedu što prije u odgovarajuću fazu izvođenja.

Ivan Farac zahvaljuje Gradonačelniku na odgovoru, ali smatra da se do 1. srpnja osim samog valjanja i tamponiranja treba izvršiti i asfaltiranje do Pupnatske luke počevši od strane Pupnata. Izražava bojazan da će se taj dio ponovno izrovati, ako ne bude asfaltnog sloja. Smatra da se asfaltiranje treba napraviti pa makar radovi trajali i duže od 1. srpnja.

Gradonačelnik iznosi da se, što se tiče Grada Korčule, radovi mogu nastaviti i u tijeku turističke sezone tj. ne moraju se prekidati. Sredstva za asfaltiranje su osigurana, ali do 1. srpnja to nije moguće napraviti.

Vicko Ivančević nadovezujući se na izlaganje gosp. Tvrdeića iznosi da niti u pojedinim dijelovima grada Korčule u ljetnim mjesecima nema dovoljnog tlaka u vodovodnim cijevima. Nadalje podsjeća da je prošle godine u srpnju mjesecu na GV donesena Odluka o izmjenama i dopunama odluke o prekršajima, a vezano za iznajmljivače. Zanima ga koliko je komunalno redarstvo i policija u prošloj godini uspjelo utržiti novaca vezano za to i kako je to funkcioniralo. Moli GP da prezentira koju je to odluku donijelo, po kojoj se izdaju posebne dozvole odnosno odobrenja za sve ovlaštene iznajmljivače, i koji su propisani uvjeti.

Gradonačelnik iznosi da će vijećnik dobiti pismeni ugovor.

Vicko Ivančević smatra nevjerojatnim da je GV po hitnom postupku prošle godine donijelo tu odluku, a GP još uvijek nije donijelo odluku koja bi omogućila da se iznajmljivači ponašaju dolično jednog turističkog mjesta. Moli što hitniji odgovor.

Gradonačelnik ističe da je prošle godine Grad imao samo jednog komunalnog redara i ta problematika se nije mogla rješavati. Ove godine su sezonski zaposlena još tri, i vjeruje da će se sada moći provoditi određene mjere.

Franica Matić-Šain iznosi da joj je poznato da je Forum mladih SDP-a Korčule pokrenulo inicijativu da se  fontana na Plokati ponovno stavi u funkciju, pa postavlja pitanje što je s tim. Podsjeća da je ove godine 20 godina od kada je potekla voda za Korčulu.

Gradonačelnik odgovara da je inicijativa prihvaćena, međutim postoji određeni tehnički problem koji očekuje da će se otkloniti kroz idući tjedan i ovog ljeta će fontana raditi. Između KTD-a „Hober“, NPKL-a Vodovod i Grada je postignut dogovor u tom dijelu.

Jakov Belić iznosi da u Žrnovu u proteklih nekoliko mjeseci ključne stvari za mjesto, a bez znanja MO, donosi  samo jedan čovjek i to gosp. Frano Skokandić, predsjednik GV. Naime, gosp. Skokandić je s izvođačima sam dogovorio gdje će se novac od iznajmljivanja zgrade Socija u Žrnovu utrošiti. To je bila zgrada KUD-a Socij koji više ne postoji. Stoga postavlja pitanje Gradonačelniku da li je gosp. Frana Skokandića postavio za povjerenika u Žrnovu. Ako je to tako onda bi bilo dobro da članove Vijeća MO Žrnovo razriješi dužnosti.

Predsjednik Vijeća smatra nekorektnim od gosp. Belića što je pitanje uputio Gradonačelniku, a ne njemu kojeg je prozvao i koji je tu nazočan.

Jakov Belić podsjeća da je uputio Gradonačelniku pitanje da li je gosp. Frana Skokandića postavio za povjerenika u MO Žrnovo, ili je gosp. Skokandić samovoljno preuzeo vlast, pa moli njegov odgovor.

Tonči Anzulović kao ispravak netočnog navoda iznosi da je KUD Socij upisano u Registar udruga RH (reg.br. 153) te kao društvo ima svoja upravna tijela, članstvo, statut i poslovnik o radu.

Jakov Belić postavlja pitanje zbog čega onda tijela tog Društva nisu donijela odluku o raspolaganju s novcem dobivenim od najma, već je to učinio gosp. Frano Skokandić.

Gradonačelnik odgovara da nikoga nije ovlastio niti imenovao za povjerenika te da on nema problema u radu s MO Žrnovo. Poznato mu je da je izvođač radova (koji je radio za HC) u razgovoru s gosp. Skokandićem dogovorio uređenje nogometnog igrališta u Postrani, koje daleko premašuje vrijednost najma, ali ako postoje neki problemi voljan je o njima razgovarati. Ne smatra da je gosp. Skokandić napravio neku radnju samovoljno.

Jakov Belić osvrćući se na odgovor Gradonačelnika iznosi da nije sporno da je  MO za to igralište ili koliko ono vrijedi, već se radi o tome da u tom mjestu postoji legitimna vlast koja je o tome trebala biti izvještena, a ne da jedna osoba preuzme sve to.

Frano Skokandić tvrdi da gosp. Belić iznosi neistine. Ističe da postoji dokument s potpisom i pečatom predsjednika KUD-a „Socij“ vezano za sve dogovoreno. Smatra da je bezobrazno prozivati njega osobno za to.

Gradonačelnik još jednom ponavlja već gore rečeno te ističe da su izvođači,  kao svoj doprinos mjestu, dogovorili s gosp. Skokandićem donirati izgradnju nogometnog igrališta u Žrnovu.

Predsjednik Vijeća ističe da nitko od članova Vijeća MO Žrnovo nisu članovi KUD-a „Socij“ i zbog toga i nisu trebali biti obaviješteni. Dokument o cesiji za promjenu 5 aluminijskih otvora na zgradi dogovorilo je KUD „Socij“, s pečatom i potpisom svog predsjednika.

Jakov Belić pita tko je dogovorio igralište.

Predsjednik Vijeća odgovara da igralište radi Grad Korčula. U Postrani je održan sastanak po tom pitanju.

Gradonačelnik pojašnjava da je u Postrani održan sastanak na kojem se izvijestio MO o izgradnji igrališta, a s vlasnicima su se  rješavali imovinsko pravni poslovi.

Josip Podbevšek postavlja pitanje kada će biti uređen zavoj na ulazu u Medvinjak. Podsjeća da je o tom problemu govorio u više navrata. Ukazuje i na loše stanje asfalta u samom naselju, o čemu se također razgovaralo, ali se ništa nije napravilo po pitanju uređenja.

Gradonačelnik odgovara da je Grad od  ŽUC-a, s obzirom da je cesta Korčula-Račišće u njihovoj nadležnosti,  dobio odgovor da je taj problem uvršten u njihove programe. Složili su se da zavoj u Medvinjaku  treba rekonstruirati na širem potezu jer je sadašnje stanje tehnički neprihvatljivo. Očekuje rješenje, ali tek nakon ljeta.

Marinko Pažin postavlja pitanje  vezano za raspisani natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja. Zanima ga kako je Grad dio ispred športske dvorane  (20 parkirnih mjesta) mogao dati na natječaj, kada se radi o zemljištu koje nije u njegovom vlasništvu. Podsjeća da je i presvlačenjem tog dijela asfaltom, Grad utrošio novac u nešto što nije njegovo.

Gradonačelnik podsjeća da se taj prostor koristi kao gradsko parkiralište još od 70-tih godina. Dakle ovo GP nije radilo ništa novo na tom prostoru. Istina je da je obitelj Foretić pokrenula spor oko tog zemljišta i GP će sudsku presudu poštivati, ma kakva ona bila.

Marinko Pažin raspolaže informacijama da postoji sudska zabrana na tom prostoru ali da ju je netko iz Grada skinuo i nastavio s radovima te da je to zemljište sudski pripalo obitelji Foretić. Moli Gradonačelnika da ga ispravi ako su te informacije netočne.

Gradonačelnik odgovara da su to krive informacije.

Davor Penić postavlja pitanje u kojoj je fazi rekonstrukcija lukobrana u Zavalatici, tj. zbog čega se ne može dobiti građevinska dozvola.

Gradonačelnik smatra da članovi UV Županijske lučke uprave, koji su ujedno i vijećnici ovog GV, mogu dati podrobniji odgovor.

Lovre Botica, kao predsjednik UV Županijske lučke uprave, odgovara da je lukobran u Zavalatici svrstan kao jedan od prioriteta i nada se da će buduće UV (s obzirom na nastale promjene u Županiji) s tim projektom nastaviti u istom smjeru tj. da će ga riješiti u najkraće mogućem roku.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Tonči Anzulović u ime Odbora za statut i poslovnik iznosi da je predloženi dnevni red u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom GV te da se po predloženim točkama može raspravljati i donositi pravovaljane odluke. 

Vicko Ivančević predlaže da se, s obzirom na opsežan današnji dnevni red, zadnje četiri točke prebace za iduću sjednicu, a imajući u vidu da će ista biti vrlo skoro.

Predsjednik Vijeća, s obzirom na dosadašnje iskustvo vezano za raspravu po tim točkama, smatra da to nije potrebno. Zatim stavlja predloženi dnevni red na glasovanje.

Predloženi dnevni red usvojen je uz dva suzdržana glasa, i  glasi:

 1. Usvajanje zapisnika s  8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2006.g.
 3. Prijedlog Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule
 4. Prijedlog Odluke o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih radova na području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza osoba na području Grada Korčule
 6. Prijedlog Zaključka u svezi propisivanja troškova premještanja  nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu „Festival Korčula“ u 2005. godini
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu „Festival Korčula“ za 2006. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja u 2005. godini
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog muzeja za 2006. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2005. godini
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2006. godinu

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika  s 8. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno, bez rasprave.

2. TOČKA –  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2006.g.

Raspravi je nazočna M. Kosović, pročelnica JUO.

Franica Matić Šain, predsjednica Odbora za proračun i financije, iznosi da Odbor prihvaća prijedlog Odluke i predlaže Vijeću njeno usvajanje, uz napomenu da bi s obzirom na dosadašnje iskustvo prenošenja neutrošenih namjenskih sredstava iz godine u godinu, trebalo ubrzati utrošak istih.

Ivan Farac smatra da problem oko prenošenja sredstava imaju samo oni MO i GK kojima se određeni projekti financiraju iz nekih drugih sredstava. Za iduću godinu bi se onim MO i GK koji u roku utroše namjenska sredstva, trebala dodijeliti veća sredstva. Moli da se za iduću godinu povećaju sredstva za MO Pupnat.

Gradonačelnik pojašnjava da se ovdje ne radi o nikakvim novim sredstvima već o tome da se namjenska sredstva koja u jednoj godini ostanu u pojedinom MO ili GK ne mogu izgubiti već se istima treba omogućiti njihovo korištenje. Podsjeća da je to bio dogovor na GV.

Josip Podbevšek smatra da se u idućoj godini više ne bi trebalo prenositi sredstva. GP bi trebalo na neki način prisiliti MO i GK da taj novac potroše u godini za koju jesu.

Davor Penić podsjeća da se sredstva koja su namjenski ubrana vraćaju direktno u mjesto gdje su i ubrana.

Greška samih MO i GK je što ista ne potroše.

Sretan Tvrdeić moli Gradonačelnika i Predsjednika GV da zatraži od MO i GK da u tajništvo Grada dostavljaju zapisnike sa sjednice Vijeća MO ili GK.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke na glasovanje.

Odluka je usvojena s 12 glasova „za“ i jednim suzdržanim glasom.

3. TOČKA – Prijedlog Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule

Marko Skokandić u ime predlagatelja iznosi uvodno obrazloženje. S obzirom na dosadašnju praksu u ljetnim mjesecima, a donekle i u zimskim, kada dolazi do velikih problema vezanih za promet, odlučili su se za mjere navedene u prijedlogu Odluke uz predložene amandmane koje su vijećnici dobili prije samog početka sjednice. Problem vezan za promet, kako aktivni tako i u mirovanju, vuče za sobom i sve druge probleme kao što su korištenje javnih površina, njihovo održavanje, provođenje određenih komunalnih odluka itd. Napominje da je odluka usklađena sa svim Cehovskim grupacijama na koje se odnosi, a na istu je dobivena i suglasnost PU Dubrovačko-neretvanske, Odjela Policije. Bitom same odluke smatra pokušaj preusmjeravanja prometa u mirovanju (parkiralište) izvan užeg centra grada te da se dovedu u funkciju tri parkirališta izvan centra grada (Put sv. Luke, pokraj groblja i Novi puti). Podsjeća da se ustrojilo i komunalno redarstvo kao pomoć u provođenju Odluke. I način dostave robe ugostiteljskim lokalima i trgovinama također je obuhvaćen ovom Odlukom, tj posebnom dodatnom odlukom GP. Jedna od novina je i da će se dio gradskih parkirališta u centru grada koncesionirati i naplaćivati, zabraniti parkiranje u ul. Put sv. Nikole, zatvoriti Plokata u večernjim satima za promet vozilima (osim vozilima s posebnom dozvolom), itd.

Josip Podbevšek smatra da se radi o temi od životne važnosti za grad i oko nje  ne bi trebalo biti stranačkog prepucavanja. Smatra da ova Odluka neće riješiti problem prometa u gradu već je smatra privremenom mjerom. Parkiralište u Potoku smatra temeljnim rješenjem grada Korčule, kao i otvaranje industrijske zone kako bi automobilom mogli doći u blizinu trgovine. Smatra da nedavno puštena zaobilaznica Žrnova značajno poboljšava propusnost otočke ceste i prolaz kroz Žrnovo. Smatra da je to slabo valorizirano. Pozdravlja napore svih onih koji su sudjelovali u iznalaženju rješenja vezanih za prijedlog odluke, ali osobno smatra da je odluka komplicirana za provođenje jer svaki dan iziskuje puno aktera koji moraju raditi određene radnje. Nadalje, predlaže da svi autobusi dolaze samo do autobusnog kolodvora i ništa dalje. Smatra da bi se u ulici Put  sv. Nikole trebali postaviti „ležeće policajce“. Slaže se s prijedlogom da se organizira kružni taksi od parkirališta koji se nalaze izvan centra do samog centra, ali treba voditi računa da cijena te usluge bude minimalna. Potrebno je održavati rasvjetu na Novim putima, a na groblju je potrebno istu postaviti. Parkiralište Put sv. Luke nije uređeno i potrebno ga je dovesti svrsi. Smatra da bi se moglo razmisliti i o osiguranju dodatnih parkirnih mjesta za trgovine koje se nalaze izvan grada. Terminal za pretovar koji postoji je u velikoj mjeri zauzet kontejnerima i smećem oko njih. Trebalo bi se možda nasuti dio koji ide prema vodospremi.

Predsjednik Vijeća još jednom iznosi amandman gosp. Podbevšeka vezan za nadopunu u čl. 12 – „ autobusi mogu ulaziti u centar grada, ali samo do autobusnog kolodvora radi iskrcaja ili ukrcaja putnika, odnosno turista, a iznimno bi ulazak bio moguć samo onim autobusima koji idu na ukrcaj na brod te koji imaju posebnu dozvolu“   te ga stavlja na glasovanje.

Poglavarstvo prihvaća prijedlog gosp. Podbevšeka, ali s nadopunom da se ispod znaka zabrane za autobuse postavi ploča „osim s posebnom dozvolom“.

Lovre Botica se prije svega zahvaljuje Vladi RH, resornom ministarstvu i HC na prekrasnoj zaobilaznici Žrnova. Značajnim smatra i što je program dovršetka NPKL Vodovoda ušao u program Vlade RH te postoje osigurana sredstva. U tom smislu će za osam dana biti otvorene prijave na natječaj za probijanje vodovodne trase u širini od 10 m od Račišća do Babine gdje će se nakon toga napraviti cesta široka 8m. Ta cesta će svakako biti nova „žila kucavica“ ne samo za Račišće već i za cijelu sjevernu stranu otoka pa sugerira GP da ozbiljno počne razmišljati o promjenama PP. Gledajući unazad odluke o uređenju prometa smatra da se bitno ne razlikuju jedna od druge, osim što je svaka nešto restriktivnija. Podsjeća da se stalno govori o tome kako Korčuli treba novih parkirnih mjesta, a grad ih svake godine ima sve manje. Smatra da je najprije trebalo osigurati potrebna parkirna mjesta negdje drugdje, a zatim ići sa zabranama. Parkiralište na Potoku i gospodarsku zonu na Lokvi smatra presudnim projektima za grad Korčulu. Ne slaže se da je autobusni terminal moguće napraviti pokraj hotela Liburna. Smatra da se treba probiti cesta od Hobera do groblja, i na taj način bi se prostor u Luci Uš mogao odlično iskoristiti. Odluka je napisana korektno ali smatra da Grad treba ponajprije stvoriti određene uvjete prije njenog donošenja, a to su parkiralište na Potoku, gospodarska zona i novi put od groblja do Hobera.Također smatra da je ovaj prijedlog odluke trebao ranije doći na GV.

Predsjednik Vijeća ističe da je prijedlog Odluke tek sada došao na dnevni red GV iz razloga što se čekala suglasnost PU Dubrovačko-neretvanske na isti.

Sretan Tvrdeić osvrćući se na 1. točku amandmana predlagatelja ističe da istu podržava, ali iznosi kritiku što kao član Vijeća MO Čara, čiji stoji da je to prijedlog, o tome ne zna ništa. Predlaže da se u istom amandmanu riječi „u Zavalatici“ brišu, jer su suvišne.

Tajnik Grada napominje da je bolje da ostane „u Zavalatici“ iz razloga što je na taj način članak jasniji.

Tina Andrijića veseli što po prvi put postoji jedno radikalnije i kvalitetnije rješenje problema prometa u gradu, kojeg prihvaća u cijelosti. Unatoč određenim nedostacima na koje su ukazali vijećnici ipak će u konačnici situacija biti znatno bolja od dosadašnje. Jasno je da gradu treba jedno dugoročno i kvalitetno rješenje koje naravno sa sobom povlači i kapitalne investicije. Današnju Odluku ne treba shvatiti kao dugoročno rješenje već samo za ovu sezonu, a o tome koliko je kvalitetna pokazat će nadolazeći mjeseci. Kao predsjednik Udruženja obrtnika iznosi da je u više navrata kontaktirao s GP vezano za prijedlog odluke te im ovom prilikom zahvaljuje što su uvažili i neke prijedloge i argumente Udruženja.Preporuča GP i komunalnom redarstvu da intenzivno surađuju s policijom.

Ivan Farac čestita GP na ovakvoj pripremi ali smatra da ju je trebalo donijeti prije. Ne smatra također niti da je pravo rješenje za situaciju koja postoji. Predlaže da se smjer određen na Novim putima promjeni jer ga smatra pogrešnim, a u nastavku iznosi obrazloženje te svoje tvrdnje. Mišljenja je da Novi puti ne zadovoljavaju uvjete za promet, parkiranje i šetnicu istovremeno. Ukazuje na nedostatak znaka da se radi o slijepoj ulici kojeg treba postaviti na raskrižju Puta sv. Nikole sa cestom za Cvjetno naselje. Nadalje, predlaže da se u grad zabrani ulazak kamp prikolicama. Ne smatra dobrom idejom da se autobusi parkiraju na parkiralištu ispred hotela „Liburne“. Predlaže da Šetalište Tina Ujevića bude jednosmjerna ulica na način da ulaz bude s križanja s Dubrovačkom cestom. Zanima ga i što je s poligonom. Smatra da bi se i na njemu mogli parkirati autobusi i ostala vozila. Podsjeća da je u više navrata upozoravao na nepreglednost spoja Novi puti s cestom Korčula-Račišće, a još se ništa konkretno po tom pitanju nije učinilo. Predlaže također i da se u Pupnatu postave vodoravni i okomiti znakovi koji najavljuju djecu na cesti ispred škole.

Jakov Belić se slaže s gosp. Podbevšekom da se radi o vrlo važnoj tema za ovaj grad oko koje ne bi trebalo biti politizacije, već bi zajednički trebalo doći do najboljeg rješenja. Ipak, smatra da je to teško danas, 1. lipnja, već se s ovom raspravom trebalo započeti već nakon završetka prošle sezone. Mišljenja je da se rješenje ovog problema trebalo povjeriti stručnim osobama koji se bave rješavanjem prometa. Kao načelnu primjedbu iznosi da se ponajprije trebala izvršiti temeljita analiza postojećeg stanja, a što je opet trebala napraviti za to stručna osoba, kako bi se kvalitetno moglo doći do određene odluke i pravog rješenja po ovo pitanju. Prijedlog Odluke je dosta rigorozan, što ima svoje prednosti ali i nedostatke i smatra da će u provođenju iste biti dosta problema. Smatra da bi ovo bilo idealno rješenje kada bi na periferiji grada postojao veliki parkirališni prostor. Međutim, u postojećoj situaciji, siguran je da će se ovo ljeto događati veće gužve od dosadašnjih. Zbog gužve koja će se stvarati smatra da će biti neizbježno otvoriti ulazak u grad iz više smjerova, pa se tako slaže s prijedlogom gosp. Farca da Šetalište Tina Ujevića bude jednosmjerna ulici iz smjera Dubrovačke ceste prema hotelima i gradu. Možda bi se moglo razmisliti i o tome da na dijelu Novih puta od poligona do spoja s cestom za Račišće bude obrnuti smjer, kako bi se odmah na samom ulasku u grad vozila mogla usmjeravati na to parkiralište..

Robert Lučić smatra da su jedino fizičke prepreke način na koji će se spriječiti nepropisno parkiranje i zaustavljanje te podržava GP u donošenju ovako rigoroznih mjera. Iznosi primjedbu što mnogi prilazi i raskrižja nisu definirana prometnom signalizacijom, i smatra da to treba čim prije napraviti Zanima ga kad će se postaviti svi potrebni prometni znakovi te tko će potvrditi da je sve postavljeno kako treba. Vezano za prijedlog da se Plokata u večernjim satima (od 20.00 do 00.00 sati) zatvori za promet, predlaže da se postavi za to odgovarajući prometni znak te da se ista za to vrijeme smatra zonom smirenog prometa s ograničenom brzinom kretanja vozila. Zanima ga i tko će biti odgovoran u slučaju oštećenja vozila prilikom odvoza istih pauk vozilom. Osvrćući se na čl. 44. prijedloga koji govori o nadzoru, slaže se da se radi o eksperimentalnoj fazi provođenja i realizacija će ovisit o svim građanima. Smatra da bi i Policija trebala bolje obavljati svoj posao. Osvrćući se na amandman gosp. Farca u svezi promjene smjera na Novim putima smatra da isti nije  praktičan iz razloga što sam prilaz toj ulici nije odgovarajući. Napominje da se ulazak kamp prikolicama u grad ne može zabraniti iz razloga što neki od njih trebaju ići na brod. Zanima ga tko je vlasnik prostora ispred galerije Maksimilijana Vanke te da li je moguće i na tom dijelu osigurati prostor za parkiranje vozila obližnjih stanara.

Vicko Ivančević smatra da se u centru grada, tokom cijele godine, ne bi trebalo voziti brže od 30 km/sat, a posebno bi to trebalo sada važiti za Nove pute. Zanima ga da li GP ima mogućnosti odrediti takvu brzinu kretanja. Smatra da je Nove pute potrebno proširit, postaviti ogradu s donje strane ceste, postaviti bolju i pregledniju prometnu signalizaciju te omogućiti pješacima prolazak istom, jer će u suprotnom u toj ulici nastati veliki problem. Predlaže da se u odluci naglasiti da se na parkiralištu pokraj groblja Sv. Luke mogu parkirati isključivo osobna vozila. Upućuje i kritiku što nisu postavljeni znakovi početka i završetka naseljenog mjesta navedeni u čl. 5. Prijedloga, jer se to ponavlja već nekoliko godina. Također smatra da bi umjesto riječi „postavit će se“ (čl. 5.) trebalo navesti koja je pozicija za početak i završetak mjesta. Na GP je da to provede čim prije. Ako se razmišlja o tome da Put sv. Nikole postane jednosmjerna ulica, sa zabranom parkiranja, smatra da će se nažalost šetnica morati fizički ograditi. Nada se da navedeno u čl. 30. Prijedloga ima pravne osnove. Predlaže da se u čl. 38. st. 2. brišu riječi „fiksno postavljenim (ugrađenim)“. Također smatra i da se znak „centar“ na raskrižju Novih puta sa cestom za Račišće treba ukloniti i eventualno umjesto njega staviti znak parkirališta.

Franica Matić-Šain podržava prijedlog Odluke iz razloga što smatra da je svako unaprjeđenje u smislu uređenja cestovnog prometa, kako za vozila tako i za pješake, hvale vrijedno. Slaže se da je odluka komplicirana, ali nažalost drugačija ne može biti, imajući u vidu sve okolnosti. Sigurna je da će u provođenju ove Odluke najteže biti disciplinirati domaće sudionike u prometu i u tom smislu smatra da bi se navedeno u Prijedlogu trebalo trajno provoditi (tokom cijele godine), tj. sve do donošenja novih izmjena i to samo u smislu unaprjeđenja  i daljnje restrikcije ulaska automobila u centar grada. Smatra također i da Ulici korčulanskih domobrana nije posvećena dovoljna pažnja.

Davor Penić smatra da se za vozila stanara koji žive u centru treba osigurati parkirni prostor, a sva ostala parkirališta u centru bi se trebala naplaćivati, što je uostalom praksa i u ostalim mjestima.

Predsjednik Vijeća određuje pauzu od 10 minuta kako bi se GP moglo očitovati o iznesenim amandmanima.

Gradonačelnik se nakon pauze ukratko osvrće na iznesene primjedbe u današnjoj raspravi. Izražava zadovoljstvo što se o ovom problemu razgovara bez politiziranja. Iznosi da se je prilikom sastavljanja prijedloga kontaktiralo i s odgovarajućim stručnim osobama. Nažalost situacija je vrlo složena i potrebe za parkirnim mjestima su ogromne. Osnovni cilj je bio učiniti grad protočnim i svima omogućiti ulazak u grad, istina pod određenim uvjetima.Vjeruje da će se to uspjeti postići ovim mjerama. Napominje da ovo nije trajna odluka, već će se o tome moći govoriti tek kada se napravi parkiralište izvan centra grada, spoj ceste od Dječjeg vrtića do Novih puta te napravi cesta od Hobera do groblja. Tada će se u Korčuli imati situacija koja će biti u skladu s prostornom dokumentacijom. Relativno kasno je ovaj prijedlog došao na GV iz razloga što se od siječnja do travnja dogovaralo s obrtnicima, ugostiteljima, svim korisnicima javnih površina te KTD-om „Hober“, kako bi se pronašlo najbolje rješenje. Trebala se dobiti i suglasnost PU Dubrovačko-neretvanske. Izvještava vijećnike da su planirane mjere za kompletnu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, koje će biti provedene nakon usvajanja ove odluke. U ime GP iznosi da su vrlo zadovoljni realizacijom projekta zaobilaznice Žrnova i s resornim ministrom je dogovoreno da dođe na otvaranje iste, nakon što se ishodi uporabna dozvola. Osvrćući se na izlaganje gosp. Botice  u svezi planiranog vodovoda od Račića prema Babini, iznosi da je točno da se planira u širini od 10 m, ali će prometnica biti široka 4 m s proširenjima na određenim dijelovima.

Marko Skokandić ističe da je odluka cjelogodišnja, ali su određene odluke GP koje će pratiti ovu odluku sezonskog karaktera (npr. parkiralište pokraj škole, pomoćnici komunalnog redara, postrojbe prometne mladeži i vozilo pauk). Zatim se u ime predlagača očituje o danim amandmanima. Podsjeća da hotel Liburna na svom prostoru ima predviđeno parkiralište za autobuse kojeg mu Grad ne može zabraniti. Dok se osim parkirališta iz centra grada ne izmjesti pristanište za velike brodove i  autobusni kolodvor, sve ove odluke su privremene. Tek kada se ti problemi riješe, Grad će angažirati Prometni fakultet da napravi jednu kvalitetnu, konačnu studiju.  Ne slaže se s izjavom jednog od vijećnika da su sve protekle odluke vezane za promet iste samo malo rigoroznije. One moraju biti slične, tvrdi, ali nisu iste. Zatim se očituje o danim amandmanima:

– amandman gosp. Podbevšeka na čl.12. u kojem treba navesti da je svim autobusima, pa tako i onima koji prevoze turiste s turističkih brodova (cruisera) dozvoljen ulazak u grad, ali samo do autobusnog kolodvora, GP prihvaća uz nadopunu da se ispod znaka zabrane postavi ploča „osim za vozila s posebnom dozvolom“. Pojašnjava da je potrebno autobusima koji se ukrcavaju na brod omogućiti prolaz kao i autobusima koji su već sklopili ugovore sa cruiserima;

– amandman gosp. Tvrdeića da se u čl. 11. st. 5. (amandmani GP) briše riječ „Zavalatica“,  GP ne prihvaća jer je na ovaj način članak puno jasniji;

– vezano za amandman  gosp. Farca da se zabrani ulazak kamp prikolicama u centar grada (izuzev onih koji idu na ukrcaj na brod), ističe da je GP tu u nedoumici iz razloga što se radi o vozilima do 3,5 T nosivosti koja se voze s B kategorijom i nije siguran da li im se smije zabraniti ulazak u grad. Njima je zabranjeno kampiranje izvan za to predviđenih mjesta. Amandman će se, ako zakon bude dozvoljavao, provući kroz posebnu odluku GP, o čemu će vijećnici dobiti informaciju na sljedećem Vijeću;

– amandman gosp. Farca i Belića da Šetalište T. Ujevića  bude jednosmjerna ulica iz smjera raskrižja s Dubrovačkom cestom prema gradu, GP ne prihvaća iz više razloga, a kao najvažniji ističe da spoj s Dubrovačkom cestom nema tehničke uvjete, a niti je stanje te ceste trenutno takovo da bi se amandman mogao prihvatiti;

– amandman gosp. Farca i Belića da se promijeni smjer prometa na Novim putima, GP ne prihvaća jer se ništa bitno time ne bi promijenilo;

– amandman gosp. Ivančevića da se pokraj groblja Sv. Luke dozvoli parkiranje samo osobnim vozilima (čl. 19.), GP prihvaća. Dodaje također da se radi na postavljanju javne rasvjete na tom dijelu;

–  amandman gosp. Ivančevića da se u čl. 38. brišu riješi „fiksno postavljenim (ugrađenim)“, GP prihvaća;

– GP se obvezuje da će do primjene ove odluke donijeti određene odluke po pitanju prijedloga da se posebnom odlukom u određenim mjestima i dijelovima grada dozvoli maksimalnu brzinu kretanja 30 km/sat.

Na zahtjev Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a i HSP-a, Predsjednik Vijeća određuje pauzu od 2 minuta.

U 21.30 Sretan Tvrdeić napušta sjednicu.

Lovre Botica iznosi da su u Klubu vijećnika HDZ-a, HSLS-a i HSP-a svjesni veličine problema koji nije od jučer i koji se neće tako skoro riješiti. Međutim, treba se početi s njegovim rješavanjem i to u osnovnim crtama koje su iznesene u današnjoj raspravi, a radi se o parkiralištu na Potoku, o pripremi za izgradnju luke odnosno pristaništa za velike brodove, o gospodarskoj zoni i cesti od groblja do Hobera. Iz razloga što većina njihovih amandmana, kroz koje su vidjeli donekle kvalitetno poboljšanje prijedloga, nije usvojena odlučili su pri glasovanju ostati suzdržani.

Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje amandmane koje GP nije prihvatilo:

– amandman gosp. Tvrdeića na čl. 11.st. 5. – nije prošao (5 glasova „za“);

– amandman gosp. Farca da se zabrani ulazak kamp prikolicama u grad – nije prošao (6 glasova „za);

– amandman gosp Farca i Belića vezan za Šetalište Tina Ujevića – nije prošao (6 glasova „za);

– amandman gosp. Farca i Belića da se promijeni smjer na Novim putima – nije prošao (5 glasova „za“).

Zatim stavlja prijedlog Odluke s gore usvojenim amandmanima na glasovanje.

Odluka je, uz gore navedene izmjene, donesena s 8 glasova „za“ i 6 suzdržanih glasova.

4. TOČKA – Prijedlog Odluke o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih radova na

području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju

Gradonačelnik daje uvodno obrazloženje i podsjeća da se radi o drugom čitanju. Predlaže da se  u čl. 5. st. 1. riječi iza zareza „što će se…. do slučaja“ brišu te da umjesto toga stoji „ o čemu će se donositi posebna odluka“.

Vicko Ivančević smatra da se radi o vrlo rigoroznoj odluci. Naime, četiri mjeseca zabrane svih radova, pa tako i onih koji ne proizvode neku buku, bilo da se izvode na otvorenom ili zatvorenom prostoru, na području izvan centra grada (Ekonomija i sl.), smatra nepotrebno dugim razdobljem. Treba biti svjestan da u gradu postoje obrtnici kojima se treba omogućiti rad i da to nisu područja u koja turisti dolaze već u lipnju i zadržavaju se do kraja rujna mjeseca. Pored toga su još preko godine i 2-3 kišna mjeseca kada ti obrtnici ne mogu raditi. Predlaže da se u čl. 4. izbaci riječ „svi“ te da se bazira samo na vanjske građevinske radove. Ostalim odlukama i zakonom se može definirati, odnosno utvrditi da li unutarnji građevinski radovi smetanju, odnosno da li proizvode buku izvan dozvoljene ili ne, ali smatra da Grad po niti jednom osnovu nema pravo iste zabraniti. Slaže se da za uži do grada (I. zona) od autobusnog kolodvora do Sv. Nikole bude zabrana od 1. svibnja do 30. rujna, ali za ostalo (II. zona)  predlaže da bude od 15. lipnja do 1. ili 15. rujna.

Lovre Botica, osvrćući se na čl. 4. i 2 prijedloga Odluke, smatra da ista nema veze s realnim životom te predlaže da se ista povuče na doradu. Mišljenja je da se ne mogu poistovjećivati vanjski i unutarnji radovi. O buci postoji poseban zakon. Skreće pozornost na problem odlaganja raznog materijala (građevinskog) na javnoj površini, odnosno na neprovođenje odluke vezane za to.

Jakov Belić smatra da se prilikom njenog sastavljanja nije vodilo računa o tome da u gradu ima dosta obrtnika koji živi od građevinarstva, koji za to plaćaju porez i zapošljavaju određeni broj radnika. Neprihvatljivim smatra vremenska razdoblja navedena u čl. 4, a povezano sa čl. 3. te ističe kako za ovakvu odluku ne može glasati. Ističe da se ovim prijedlogom Odluke (čl. 2) zabranjuju svi radovi u građevinarstvu koji su po građevinskim normama evidentirani kao radovi. Smatra da je dosadašnja Odluka puno kvalitetnija, samo je treba ponešto doraditi na način da se više zaštiti centar grada (ali ne samo unutar zidina) te sistematizira po vrsti radova. Slaže se s prijedlogom da se odluka povuče na doradu.

Aljoša Milat ne smatra da će Grad gospodarski propasti ako se u ljetnim mjesecima u njemu ne bude gradilo. Naprotiv, smatra da će se to dogoditi ako u Gradu u ljetnim mjesecima ne budu boravili zadovoljni gosti. Ne smije se zaboraviti da Grad živi od turizma i u tom smislu je ovakav prijedlog Odluke izuzetno progresivan.

Lovre Botica smatra nespornim da je turizam glavna grana Grada Korčule, međutim  da bi se podigla razina turističke usluge potrebna je gradnja, adaptacija postojećih kapaciteta itd., a što se zabranjuje u čl. 2.

Jakov Belić se slaže s tvrdnjom da Grad Korčula živi od turizma, ali ukazuje na činjenicu da je danas 1. lipnja te da u većini mjesta navedenih u prijedlogu Odluke još uvijek nema turista, a zabrana za izvođenje bilo kakvih radova bi, usvajanjem iste, već stupila na snagu.

Tina Andrijić se slaže s prijedlogom da se radovi u starom gradu zabrane od 1. svibnja do 30. rujna (čl. 4). Uz uvažavanje činjenice da je kasno, da su vijećnici umorni te da je prijedlog Odluke vezan za rokove iz čl. 4. rigorozan, ipak smatra da su vijećnici prežestoko reagirali, da cjepidlače i da ne razumiju hrvatski jezik. Mišljenja je da se u  prijedlogu Odluke podrazumijevaju radovi koji se rade vani, a ne radi se o postavljanju npr. pločica u kući, sastavljanju namještaja i sl.

Lovre Botica replicirajući gđici Andrijić iznosi da bi bilo bolje da se za ovu raspravu pripremila na način dostojan gradskog vijećnika, a ne ovako vrijeđajući vijećnike.

Tina Andrijić ističe da prati smireno cijelu raspravu i da je uravnotežena, a da gosp. Botica „skače“ na nekakve riječi koje raspravu nikuda ne vode. Prihvaća da bi se trebali precizirati radovi, ali ostaje pri izjavi da su pojedini vijećnici u raspravi bili preoštri, da su cjepidlačili i dramatizirali.

Jakov Belić se s tim ne slaže.

Tino Andrijić podržava nastojanja da se gosti zaštite od buke i svih ostalih popratnih problema vezanih za izvođenje građevinskih radova. Međutim, nakon današnje rasprave, stvorila se određena dvojba oko čl. 2., pa moli GP pojašnjenje.

Gradonačelnik ističe da u današnjem prijedlogu postoje tri članka koja se trebaju usuglasiti, a to su čl. 2.,3. i 4. Podsjeća da se danas u građevinarstvu uglavnom radi sve sa strojevima koji proizvode zvukove visokih frekvencija te da svako unutarnje gradilište ima i svoj vanjski dio. I to je ono što je problematično. Normalno je da postoje različiti stavovi i interesi. Podsjeća da niti prilikom prvog čitanja, a niti u današnjoj raspravi, vijećnici nisu dali konkretne prijedloge, pa ih moli da u raspravi budu konstruktivni i daju konkretne prijedloge kako bi mogli zajednički doći do kvalitetnog rješenja.

U ime GP povlači prijedlog Odluke, a vijećnici su se obvezali u roku od deset dana dostaviti pisane amandmane.

5. TOČKA – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza

osoba na području Grada Korčule

Marko Skokandić u uvodnom obrazloženju između ostalog iznosi da je izmjena u tome da iznos naknade utvrđuje GP umjesto Vijeća, kako je bilo u dosadašnjoj Odluci, prošireni su kriteriji koji mogu dovesti do otkaza koncesije, uvedene su određene novine u ugovoru, itd.  Dodana je i obaveza GP da prije utvrđivanja konačnog prijedloga uključi i strukovno udruženje, kako bi im se omogućilo da se prije donošenja konačnog prijedloga za GV ili pri donošenja odluke, u svojoj nadležnosti mogu očitovati o radnom materijalu i eventualno dati određene primjedbe i prijedloge.

Tino Andrijić se u ime Udruženja obrtnika Grada Korčule, zahvaljuje GP na dosadašnjoj suradnji i nada se istoj i u budućnosti. Posebno se zahvaljuje u ime taksista te poziva vijećnike da prihvate prijedlog Odluke.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke na glasovanje.

Odluka je prihvaćanje jednoglasno (12 glasova „za“), na način predložen u radnom materijalu.

6. TOČKA – Prijedlog Zaključka u svezi propisivanja troškova premještanja  nepropisno

zaustavljenih ili parkiranih vozila

Marko Skokandić u uvodnom obrazloženju iznosi da je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (čl. 86.st.3.) propisano da visinu troškova premještanja vozila propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove na prijedlog predstavničkog tijela JLS, pa je stoga potrebno donijeti predmetni Zaključak.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno, bez rasprave.

Sjednica je prekinuta u 23.00 sata.

Nastavak 9. sjednice održan je 7. srpnja (petak) 2006. godine u Maloj vijećnici, s početkom u 17.45 sati.

Prilikom utvrđivanja kvoruma utvrđeno je da sjednici nije nazočan vijećnik V. Ivančević (opr.).

Ostali nazočni: M. Duhović – gradonačelnik, T.Grbin i D. Bakarić – članovi GP, M. Kosović – pročelnica JUO i S. Mrše – tajnik Grada.

7. TOČKA – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu „Festival

Korčula“ u 2005. godini

Zaključak je prihvaćen jednoglasno, bez rasprave.

8. TOČKA – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu „Festival

Korčula“ za 2006. godinu

Lovre Botica smatra da se planovi rada moraju usvajati dosta ranije. S obzirom da su svi, a njegova primjedba se tiče  i 10. i 12. točke dnevnog reda, napisani na vrijeme, primjedba ide Predsjedniku GV što iste nije stavio na dnevni red jedne od ranijih sjednica Vijeća (početkom godine).

Jakov Belić predlaže zaključak kojim bi se obvezalo GP da izvješća o radu za prethodnu godinu i programe rada za tekuću godinu ustanova u vlasništvu Grada (ili suvlasništvu) predloži GV na vrijeme, kako bi isti mogli biti na dnevnom redu GV do kraja ožujka tekuće godine.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje.

Zaključak je usvojen, s 3 suzdržana glasa.

O prijedlogu gosp. Belića vijećnici će se izjasniti nakon 12. točke.

9. TOČKA – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja u 2005. godini

Zaključak je usvojen jednoglasno, bez rasprave.

10. TOČKA – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog muzeja za

2006. godinu

Zaključak je usvojen s 5 suzdržanih glasova, bez rasprave.

11. TOČKA – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“

u 2005. godini

Zaključak je usvojen jednoglasno, bez rasprave.

12. TOČKA – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice

„Ivan Vidali“ za 2006. godinu

Zaključak je usvojen jednoglasno, bez rasprave.

Predsjednik Vijeća zatim stavlja prijedlog zaključka gosp. Belića (8. točka) na glasovanje.

Prijedlog zaključka gosp. Belića usvojen je jednoglasno.

Sjednica je završila u 17.55 sati.

ZAPISNIČAR                                                                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                                    Frano Skokandić, ing.