Tumačenje odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koje se odnose na autotaksi prijevoz

Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 124/09) objavljen je 16. listopada 2009. u "Narodnim novinama", a stupio je na snagu osam dana kasnije. Ovaj se zakon, između ostalog, odnosi i na obavljanje autotaksi prijevoza.

Bitne novine za autotaksi prijevoz:

– uvodi se sustav dozvola (umjesto dosadašnjih koncesija)
– preciznije se utvrđuje područje na kojem prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz
– dozvole za autotaksi prijevoz izdaje nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave
– jedinice lokalne samouprave donose propis kojim utvrđuju organizaciju obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi stajališta, gornju granicu cijene usluge autaksi prijevoza i dr.

Važno je napomenuti da koncesije izdane prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prijevozu ostaju na snazi do isteka roka njihova važenja, a postupci u tijeku, započeti prije stupanja na snagu navedenog Zakona , dovršit će se prema odredbama ranijeg propisa.

Tumačenje odredbi zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 178/04, 48/o5, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09), koje se odnose na autotaksi prijevoz