UKLJUČI SE U IZRADU PRORAČUNA!

Svoje prijedloge i sugestije možete poslati do 16. studenoga 2022. godine na e-mail: [email protected]

Drage sugrađanke i sugrađani, u pripremi je izrada prijedloga Proračuna Grada Korčule za 2023. godinu. I ove godine vas pozivamo da se aktivno uključite u izradu proračuna.

Prijavljuju se projekti manjih komunalnih zahvata koje smatrate potrebnima u svome naselju. Vaši prijedlozi su nam važni kako bismo zajedno pokrenuli razvoj naše zajednice.

Svoje prijedloge i sugestije možete poslati do 16. studenoga 2022. godine na e-mail: [email protected].

Vaše prijedloge uvrstit ćemo u konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2023. godinu i predložiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Vaša gradonačelnica,
Nika Silić Maroević