Upozorenje na toplinske valove

Prema državnom hidrometeorološkom zavodu za Dubrovačko-neretvansku županiju za 08. i 09. srpnja 2017. godine prognozirana je umjerena opasnosti od toplinskog vala dok je za  10. i 11. srpnja 2017. godine prognozirana velika opasnosti od toplinskog vala.

Više na linku.