Uređenje vježbališta na otvorenom

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.

Gradu Korčuli odobreno je 150.000,00 kuna za projekt “Uređenje vježbališta na otvorenom” – “Outdoor fitness Korčula”.

Vježbalište na otvorenom biti će postavljeno u neposrednoj blizini zatvorenog bazena Gojko Arneri u Korčuli, pokraj dječjeg igrališta i terena za košarku. Postavljanje vježbališta na otvorenom nastaviti će započeto uređenje ovog dijela grada kao kompleksa sportsko-rekreacijske infrastrukture.

Predviđeno je uređenje vježbališta sa spravama te prostor za odmor s klupama. Površina planiranog zahvata iznosi 263 m2 na k.č. 4599/2, k.o. Žrnovo.
Projektom se planira:
– Izgradnja armirane betonske ploče oslonjene na tlo kao podloga za sidrenje sprava za vježbanje
– Izgradnja zida rubom vježbališta
– Postavljanje ograde
– Dobava i ugradnja sprava za vježbanje na otvorenom
– Postavljanje gumene antistres podloge na čitavoj površini
– Postavljanje 12 sprava za vježbanje

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.