Zaključak o davanju prethodnog odobrenja za dodatno zapošljavanje kustosa i muzejskog tehničara

KLASA: 110-01/19-01/01 UBROJ: 2138/01-01-19-2 Korčula, 4. srpnja 2019. Na temelju članaka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi sa člankom 11. stavkom 2. Pravilnika u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je …

KLASA: 110-01/19-01/01
UBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članaka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi sa člankom 11. stavkom 2. Pravilnika u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodnog odobrenja za dodatno zapošljavanje kustosa i  muzejskog tehničara

  1. Daje se prethodno odobrenje Gradskom muzeju u Korčuli za povećanje broja izvršitelja za radno mjesto kustosa i muzejskog tehničara, za po još jednog izvršitelja, čime bi (ukupni) broj izvršitelja za radno mjesto kustosa bio dva izvršitelja, a (ukupni) broj izvršitelja za radno mjesto muzejskog tehničara bio bi dva izvršitelja.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.