Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Glazbenoj udruzi „Crnomiri-Čara“

KLASA:  061-03/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-01/01-23-00010
Korčula, 15. lipnja 2023.

Na temelju članaka 10. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), članaka 7. i 11. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/18) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2023.  godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Glazbenoj udruzi „Crnomiri-Čara“

  1. Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje se GLAZBENOJ UDRUZI „CRNOMIRI-ČARA“.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Zaključak možete preuzeti na poveznici.