Zaključak o određivanju visine osnovice za obračun otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu za službenike i namještenike Grada Korčule

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 5. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09. 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 29. Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/¸13), Gradonačelnik Grada Korčule dana 26. rujna 2013. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o određivanju visine osnovice za obračun otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu za službenike i namještenike Grada Korčule

Tekst Zaključka pogledajte ovdje.

Komentiraj