Zaključak o osnivanju Organizacijskog odbora za organizaciju obilježavanja 80. obljetnice oslobođenja

KLASA: 029-02/24-01/03
URBROJ: 2117-9-03/1-24-1
Korčula, 3. svibnja 2024.

Na temelju članka 80. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), donosi se

Z A K L J U Č A K
o osnivanju Organizacijskog odbora za organizaciju obilježavanja 80. obljetnice oslobođenja Korčule

 1. Osniva se Organizacijski odbor za organizaciju obilježavanja 80. obljetnice oslobođenja Korčule, u sastavu:
  – NIKA SILIĆ MAROEVIĆ, voditeljica organizacijskog odbora
  – MARIJA ŠEGEDIN, član
  – ANTE MILAT, član
  – VINKA LOZICA, član
  – IVAN BOTICA, član
  – ANA ŠTIMAC, član
  – IGRA ŠAIN, član
 2. Zadaća Organizacijskog odbora je organizacija obilježavanja 80. obljetnice oslobođenja Korčule.
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.

Zaključak možete preuzeti na poveznici.