Zaključak o osnivanju Radne skupine za realizaciju projekata sanacije ispusta Puntin, ispusta Dominče i sustava odvodnje u Ulici sv. Barbare

Osniva se Radna skupina za realizaciju projekata sanacije ispusta Puntin, ispusta Dominče i sustava odvodnje u Ulici sv. Barbare.

KLASA: 029-02/22-01/7
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 14. studenog 2022.

Na temelju članka 80. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), donosi se

Z A K L J U Č A K
o osnivanju Radne skupine za realizaciju projekata sanacije ispusta Puntin, ispusta Dominče i sustava odvodnje u Ulici sv. Barbare

  1. Osniva se Radna skupina za realizaciju projekata sanacije ispusta Puntin, ispusta Dominče i sustava odvodnje u Ulici sv. Barbare, u sastavu:
    – VEDRAN BOŽANIĆ kao predstavnik Grada Korčule, voditelj Radne skupine
    – MARKO MILAT kao predstavnik KTD Hober d.o.o., član
    – KRISTO CEBALO kao predstavnik NPKLM Vodovod d.o.o., član.
  2. Zadaća Radne skupine je vođenje realizacije projekata sanacije ispusta Puntin, ispusta Dominče i sustava odvodnje u Ulici sv. Barbare.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.

Zaključak je dostupan na poveznici.