Zaključak o smanjenju cijene zakupa poslovnih prostora za mjesec prosinac 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-20-16
Korčula, 4. prosinca 2020.

Na temelju članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20), gradonačelnik dana 4. prosinca 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o smanjenju cijene zakupa poslovnih prostora za mjesec prosinac 2020. godine
zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

  1. Zakupnici poslovnih prostora sa kojima je Grad Korčula sklopio Ugovore o zakupu poslovnih prostora, a koji su zatvorili svoje objekte od 27.11.2020. do 21.12.2020., temeljem Odluke stožera civilne zaštite RH o nužnim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ broj 131/2020), oslobođeni su od plaćanja zakupnine za za mjesec prosinac 2020 godine.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.