Zaštita i zbrinjavanje kućnih ljubimaca

Prema Zakonu o zaštiti životinja nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.

S obzirom da napuštanje životinja nastaje upravo zbog velikog broja neodgovornih skrbnika kućnih ljubimaca, neophodna je edukacija građana i informiranje skrbnika pasa i mačaka o njihovim zakonskim obvezama.

Sustavnim provođenjem preventivnih mjera i zakonskih obaveza utječemo na smanjenje broja napuštenih pasa i mačaka kao i smanjenje troškova njihova zbrinjavanja.

S ciljem što obuhvatnije i učinkovitije edukacije, u nastavku se nalaze tri edukativna letka:
1.  Zakonske obveze skrbnika pasa

2. Zakonska obveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

3Psi i mačke traže odgovornost svih nas