Znanstveni skup o mačevalačkim plesovima

Korčula, 26. travnja 2011. Danas je u Korčuli je počeo s radom znanstveni skup ICTM-a (Međunarodni savjet za tradicijsku glazbu) - grupe za mačevalačke plesove jugoistočne Europe, u suradnji s TZ Grada Korčule. Skup će trajati do subote, 30.travnja.

 
Budući da su Programom skupa predviđena su i dva predavanja otvorena za javnost, pozivamo sve zainteresirane građane da prisustvuju sljedećim događanjima: 

  1. Srijeda, 27. travnja u 9:00, Kongresna dvorana hotela MARKO POLO:
    FRANTIŠEK POSPIŠIL, filmska dokumentacija mačevalačkih plesova.  
  2. Petak, 29. travnja u 16:00 , Kongresna dvorana hotela MARKO POLO:
    STEPHEN CORRSIN,  Povijest mačevalačkih plesova Europe, s komentarom.

Predavanja su na engleskom jeziku.