Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 174/04,  79/07 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2010. godine donijelo A N A L I Z U stanja sustava zaštite i …

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 174/04,  79/07 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2010. godine donijelo

A N A L I Z U
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Korčule

  •  Cijeli dokument pogledaje ovdje.