JAVNE POTREBE U KULTURI DNŽ ZA 2016. GODINU

Objavljen je Poziv za Javne potrebe u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu. Poziv se odnosi na djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za županiju i RH.

Objavljen je Poziv za Javne potrebe u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu. Poziv se odnosi na djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za županiju i RH, a posebno na:

 1. književnost,
 2. nakladništvo,
 3. likovnu umjetnost,
 4. glazbenu,
 5. scensku,
 6. dramsku umjetnost,
 7. film i kinematografiju,
 8. kulturno umjetnički amaterizam,
 9. nove medijske kulture,
 10. međunarodnu kulturnu suradnju i
 11. europske integracije.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture, udruge koje obavljaju djelatnost kulture, te jedinice lokalne samouprave.

Natječaj je otvoren od 18. srpnja do 17. kolovoza 2015. godine.

Za knjigu i nakladništvo natječaj je otvoren trajno.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Za pomoć i savjete vezano uz pisanje i prijavu projekta slobodno se obratite agenciji KORA d.o.o.-u na e-mail: kora@korcula.hr, tel: 020 715 061 ili direktno na adresi poslovnice: Gradski bazen Gojko Arneri.