Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Daje se u zakup poslovni prostori u poslovnoj zgradi označenoj kao čest. zgr. 961 k.o. Korčula i to prostorija od 6m2 koja se nalazi lijevo od ulaza u zgradu s ulice Prolaz tri sulara. Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora (Narodne novine 91/96,124/97, 174/04 i 38/09) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03), Gradonačelnik Grada Korčule je dana 21. svibnja 2014. godine raspisao je

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

1. Daje se u zakup poslovni prostori u poslovnoj zgradi označenoj kao čest. zgr. 961 k.o. Korčula i to prostorija od 6m2 koja se nalazi lijevo od ulaza u zgradu s ulice Prolaz tri sulara.

Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa v.d. Pročelnicom za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (tel. 711 143).

2. Poslovni prostor daje se za sljedeće djelatnosti: pošta i telekomunikacije.

Cijeli tekst natječaja pogledajte ovdje.