Javni poziv za iskaz interesa za izmjenu i/ili dopunu Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Prijedlozi i primjedbe podnose se do 30. travnja 2018.

Grad Korčula pokrenuo je postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule. S tim u svezi objavljuje se

J a v n i    p o z i v
za iskaz interesa
za  izmjenu i/ili dopunu Prostornog plana uređenja Grada Korčule

I.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge i primjedbe za izmjenu i/ili dopunu Prostornog plana uređenja Grada Korčule na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.

II.

Prijedlozi i primjedbe podnose se do 30. travnja 2018. Prijedlozi i primjedbe koji budu napisani nečitko, bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati. Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pisani odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom ili na telefon 020/711-184.

 

                                                                 GRADONAČELNIK Andrija Fabris, ing.

 

Javni poziv pročitajte na linku.

Obrazac Zahtjeva za izmjenu i /ili dopunu Prostornog plana uređenja Grada Korčule preuzmite na linku.