Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture park u naselju Žrnovo – Prvo Selo, Grad Korčula

Naselje Žrnovo – Prvo Selo, Grad Korčula

KLASA: 406-09/18-01/02
URBROJ:2138/01-02-18-1
Korčula, 15. studeni 2018.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 6/18)  GRAD KORČULA objavljuje

J A V N I  P O Z I V
o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture
park u naselju Žrnovo – Prvo Selo, Grad Korčula

Tekst javnog poziva u možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris,ing.